LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(3), artykuł 5

LOKALIZACJA SOFTWARE'U W LOGISTYCE

Marek Matulewski

Streszczenie: Autor przedstawił problemy związane z lokalizacją logistycznego oprogramowania komputerowego. Przedyskutowano następujące czynniki wpływające na ten proces: informacja i jej rola, globalizacja, internacjonalizm, znajomość języków obcych. Przedstawiono trzy typy lokalizacji w zależności od typu zależności. Główny nacisk położono na zjawisko obniżenia efektywności w wyniku zakłóceń w komunikacji. Problemy te pokazano na przykładzie oprogramowania SAP R/3. Przedstawiono trzy sytuacje: brak lokalizacji, częściowa lokalizacja oraz nieprawidłowa lokalizacja, niezrozumiała dla użytkowników. Autor udowodnił, że nawet wysokiej jakości oprogramowanie może być mniej efektywne w przypadku niepełnej lokalizacji aniżeli w przypadku kompletnej lokalizacji. Niemniej jednak brak lokalizacji jest uzasadnione w epoce globalizacji.
Słowa kluczowe: informacja, system informacyjny, system informatyczny, lokalizacja oprogramowania.
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 5 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Matulewski, Marek. "LOCALIZATION OF SOFTWARE IN LOGISTICS." Logforum 2.3 (2006): 5.
APA Marek Matulewski (2006). LOCALIZATION OF SOFTWARE IN LOGISTICS. Logforum 2 (3), 5.
ISO 690 MATULEWSKI, Marek. LOCALIZATION OF SOFTWARE IN LOGISTICS. Logforum, 2006, 2.3: 5.