LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(3), artykuł 3

WIEDZA O ZARZĄDZANIU I LOGISTYCE: GDZIE JESTEŚMY I CO MOūEMY OSIĄGNĄĆ

Gaby Neumann, Eduardo Tomé

Streszczenie: Zgodnie z ogólnie przyjętą teorią, występujące dzisiaj procesy i systemy logistyczne charakteryzują się wzrastającą kompleksowością oraz biorąc pod uwagę efekt globalizacji, z rosnącą różnorodnością procesów logistycznych. Z tych też powodów, wiedza jest coraz bardziej stategicznym zasobem w logistyce. Jednak niektórre pytania nadal pozostają bez odpowiedzi. Jakie jest zaawansowanie wdrożenia metod zarządzania w praktyce, w jakim stopniu poziom faktyczny inwestycji w specjalistyczną wiedzę odpowiada aktualnym priorytetów w tym zakresie, czy poczynione inwestycje w poszerzenie wiedzy o zarządzaniu wpływa na postępowanie firmy? Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono badania obejmujące niemieckie i portugalskie przedsiębiorstwa. Zakres tych badań obejmować zakres inwestycji w poszerzenie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zarządzania logistycznej, potrzeby poszerzania tej wiedzy oraz wpływ zdobytej wiedzy na sposób postępowania przedsiębiorstwa. Stworzono model uwzględniający zarządzanie poszerzaniem wiedzy oraz potencjał czynników podlegających analizie. W rezultacie otrzymano ilościowe określenie stanu wdrożenia wiedzy o zarządzaniu w praktyce logistycznej. Wyszczególnione parę różnic pomiędzy realiami występującymi w Niemczech i Portugalii, choć stworzenie schematu uwzględniającego zastosowanie wiedzy w logistyce było trudne ze względu na małą liczbę danych. Praca przedstawia wnioski z zastosowanej metodologii oraz listę rekomendowanych zasad, jakie zostały wypracone w trakcie analizy
Słowa kluczowe: zarządzenie wiedzą, inwestowanie w wiedzę, metody zarządzania wiedzą
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 3 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Neumann, Gaby, and Eduardo Tomé. "KNOWLEDGE MANAGEMENT AND LOGISTICS: WHERE WE ARE AND WHERE WE MIGHT GO TO." Logforum 2.3 (2006): 3.
APA Gaby Neumann, Eduardo Tomé (2006). KNOWLEDGE MANAGEMENT AND LOGISTICS: WHERE WE ARE AND WHERE WE MIGHT GO TO. Logforum 2 (3), 3.
ISO 690 NEUMANN, Gaby, TOMé, Eduardo. KNOWLEDGE MANAGEMENT AND LOGISTICS: WHERE WE ARE AND WHERE WE MIGHT GO TO. Logforum, 2006, 2.3: 3.