LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(3), artykuł 2

ZASADY MODELOWANIA I PRZEBUDOWY ŁAŃCUCHA DOSTAW

Wacław Szymanowski

Streszczenie: Podstawowym celem powyższego artykułu jest prezentacja uwarunkowań modelowania i przebudowy łańcucha dostaw. Najbardziej efektywnym podejściem do modelowania procesów biznesowych jest podejście BPO (Business Process Orientation) sformułowane w 1993 roku przez T. Davenporta. To podejście zostało adoptowane dla procesów planowania z wykorzystaniem metody PDCA stworzonej przez W. Deminga. Następnie zaprezentowane zostały zasady przebudowy łańcucha dostaw sformułowane przez J.B. Ayersa. Proces przebudowy podzielony został na trzy fazy: projektowanie koncepcji, projektu szczegółowego oraz wdrożenia. Celem ostatniej części artykułu było określenie zasad partnerstwa oraz diagnozowania systemu informacyjnego, a także redukcji kosztów związanej ze szczegółowym projektem określonego łańcucha dostaw
Słowa kluczowe: modelowanie łańcucha dostaw, przebudowa łańcucha dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 2 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Szymanowski, Wacław. "RULES FOR MODELLING AND REDESIGNING SUPPLY CHAINS." Logforum 2.3 (2006): 2.
APA Wacław Szymanowski (2006). RULES FOR MODELLING AND REDESIGNING SUPPLY CHAINS. Logforum 2 (3), 2.
ISO 690 SZYMANOWSKI, Wacław. RULES FOR MODELLING AND REDESIGNING SUPPLY CHAINS. Logforum, 2006, 2.3: 2.