LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(3), artykuł 1

KSZTAŁTOWANIE POZIOMU OBSŁUGI KLIENTA W OPARCIU O KONCEPCJĘ PUNKTU ROZDZIELAJĄCEGO

Ireneusz Fechner

Streszczenie: Popyt zgłaszany przez klientów wymaga niejednokrotnie jego obsłużenia w czasie krótszym od czasu, jaki rzeczywiście jest niezbędny do wyprodukowania wyrobu i jego dostarczenia do odbiorcy. W tradycyjnym łańcuchu dostaw niepewność prognozy opartej na napływających zamówieniach jest często przyczyną jego spóźnionej reakcji na potrzeby rynku, a sposobem przeciwdziałania jest gromadzenie zapasów nadmiernych w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Istnieje możliwość szybszej i bardziej skutecznej reakcji łańcucha dostaw na zachowania konsumentów, co jest szczególnie ważne w przypadku produktów konsumenckich częstego zakupu. Dzięki upowszechnieniu systemów automatycznej identyfikacji i elektronicznej wymiany danych możliwe jest udostępnianie przez końcowe ogniwa łańcucha dostaw danych o sprzedaży i zapasach współpracujących z nimi producentom i ich dostawcom, w wyniku, czego łańcuch dostaw może podejmować działania sterowane popytem. Efektem tych działań jest większa dokładność prognozy i możliwość eliminacji zapasów nadmiernych w stosunku do rzeczywistego popytu.
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyczny czas reakcji, cykl realizacji zamówienia, punkt rozdzielający
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 1 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Fechner, Ireneusz. "SERVICE LEVEL MODELING IN THE SUPPLY CHAIN WITH THE USAGE OF SOLUTIONS BASED ON DECOUPLING POINT CONCEPT." Logforum 2.3 (2006): 1.
APA Ireneusz Fechner (2006). SERVICE LEVEL MODELING IN THE SUPPLY CHAIN WITH THE USAGE OF SOLUTIONS BASED ON DECOUPLING POINT CONCEPT. Logforum 2 (3), 1.
ISO 690 FECHNER, Ireneusz. SERVICE LEVEL MODELING IN THE SUPPLY CHAIN WITH THE USAGE OF SOLUTIONS BASED ON DECOUPLING POINT CONCEPT. Logforum, 2006, 2.3: 1.