LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 2 (3) 2006

Spis treści:

KSZTAŁTOWANIE POZIOMU OBSŁUGI KLIENTA W OPARCIU O KONCEPCJĘ PUNKTU ROZDZIELAJĄCEGO
Ireneusz Fechner
Logforum. 2006. 2(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
ZASADY MODELOWANIA I PRZEBUDOWY ŁAŃCUCHA DOSTAW
Wacław Szymanowski
Logforum. 2006. 2(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
WIEDZA O ZARZĄDZANIU I LOGISTYCE: GDZIE JESTEŚMY I CO MOŻEMY OSIĄGNĄĆ
Gaby Neumann, Eduardo Tomé
Logforum. 2006. 2(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
ANTROUTE - WIELKOSKALOWA OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW
Dario Coltorti
Logforum. 2006. 2(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
LOKALIZACJA SOFTWARE'U W LOGISTYCE
Marek Matulewski
Logforum. 2006. 2(3), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml