LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(2), artykuł 5

ELEKTRONICZNE ŚLEDZENIE PARTII W ūYWNOŚCI I PASZY

Gashaw Ayalew, Ultan McCarthy, Kevin McDonnell, Francis Butler, Paul B. McNulty, Shane M. Ward

Streszczenie: Narzędzia elektroniczne, najczęściej stosowane w celu śledzenia partii żywności lub paszy to automatyczna identyfikacja oraz elektroniczna wymiana danych (EDI). Praca przedstawia podstawowe cechy drukowanych graficznych identyfikatorów, identyfikatorów wykorzystujących fale radiowe oraz protokołów elektronicznej wymiany danych, które mogą być stosowane przy śledzeniu partii żywności i pasz. Zastosowanie dwuwymiarowego drukowanego graficznego identyfikatora jest tańszym sposobem elektronicznej identyfikacji w stosunku do identyfikatorów opartych na falach radiowych i wydają się być najlepszych rozwiązaniem do momentu rozwiązania problemów, jakie obecnie występują przy zastosowaniu identyfikatorów radiowych do śledzenia partii żywności. Wstępne wyniki badań nad opracowaniem aplikacji wykorzystującej fale radiowe UHF do identyfikacji mięsa pakowanego w zmodyfikowanej atmosferze wykazują, że uzyskanie prawdopodobieństwa wykrycia równego 0,67 (dwie trzecie) przy zastosowaniu sytemu z trzema antenami wymaga efektywnej mocy nadawczej nie mniejszej niż 700 mW oraz odległości najwyżej 0,2 m. Zastosowanie anteny spolaryzowanej liniowo daje lepsze efekty niż spolaryzowanej kołowo, szczególnie na większych odległościach. Obecność kości w mięsie poprawia zdolność odczytu, jednak potwierdzenie tej obserwacji wymaga kolejnych badań. Brak jednego rozwiązania umożliwiającego elektroniczną wymianę danych (EDI) prowadzi do wyboru jednego z kilku dostępnych rozwiązań, które można zaklasyfikować do jednej z dwóch grup: EDI oparte na usługach internetowych oraz EDI oparte na rozwiązaniach tradycyjnych. Ze względów kosztowych pierwsze rozwiązanie wydaje się atrakcyjniejsze. Obecnie trwają nadal badania nad rozwojem w tym kierunku, między innymi nad nowym protokołem ebXML.
Słowa kluczowe: żywność, pasza, śledzenie partii, kody kreskowe, RFID, EDI
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 5 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ayalew, Gashaw, et al. "ELECTRONIC TRACKING AND TRACING IN FOOD AND FEED TRACEABILITY." Logforum 2.2 (2006): 5.
APA Gashaw Ayalew, Ultan McCarthy, Kevin McDonnell, Francis Butler, Paul B. McNulty, Shane M. Ward (2006). ELECTRONIC TRACKING AND TRACING IN FOOD AND FEED TRACEABILITY. Logforum 2 (2), 5.
ISO 690 AYALEW, Gashaw, et al. ELECTRONIC TRACKING AND TRACING IN FOOD AND FEED TRACEABILITY. Logforum, 2006, 2.2: 5.