LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(2), artykuł 4

FORMY KOORDYNACJI RYNKOWEJ A ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW JAKO KLUCZOWEJ KOMPETENCJI FIRM

Anna Łupicka

Streszczenie: Podstawowe zagadnienia logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw muszą być analizowane na tle siatki powiązań miedzy przedsiębiorstwami. Najważniejszymi relacjami w łańcuchu dostaw są relacje zachodzące pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Łańcuch dostaw jest swoistym przykładem powiązań firm, w którym przeplatają się różne sposoby koordynacji począwszy od konkurencji przez kontrolę a skończywszy na kooperacji. Warto zauważyć, że pojęcie integracji, która koncepcyjnie może tworzyć ogromną przewagę konkurencyjną wywodzącą się z poprawiania odpowiedzialności i redukcji kosztów, prowadzącą do nowoczesnych działań i większej opłacalności firm w łańcuchu dostaw nie musi oznaczać stosunków kooperacyjnych.
Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, kluczowe kompetencje, integracja łańcucha dostaw, relacje dostawca-odbiorca, koordynacja rynkowa.
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 4 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Łupicka, Anna. "FORMS OF MARKET COORDINATION VERSUS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AS COMPANIES CORE COMPETENCIES." Logforum 2.2 (2006): 4.
APA Anna Łupicka (2006). FORMS OF MARKET COORDINATION VERSUS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AS COMPANIES CORE COMPETENCIES. Logforum 2 (2), 4.
ISO 690 ŁUPICKA, Anna. FORMS OF MARKET COORDINATION VERSUS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AS COMPANIES CORE COMPETENCIES. Logforum, 2006, 2.2: 4.