LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(2), artykuł 3

ECO4LOG - ROZWÓJ KONCEPCJI KORYTARZA USŁUG LOGISTYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KRAJACH KANDYDUJĄCYCH POŁOūONYCH WZDŁUū OSI BRANDEBURGIA-SAXONIA-AUSTRIA

Piotr Nowak, Bertram Meimbresse

Streszczenie: Opisywany w artykule projekt ECO4LOG zajmuje się rozwojem koncepcji "4th party Logistics" w krajach Unii Europejskiej i krajach kandydujących położonych wzdłuż osi Brandenburgia - Saxonia - Austria. Oczekiwanym rezultatem projektu realizowanego przez 11 partnerów jest poprawa i wzmocnienie współpracy międzyregionalnej jednostek administracji publicznej zajmujących się problematyką transportu towarowego (intermodalnego), jak również przyspieszenie wzrostu efektywności intermodalnych przepływów transportowych. Celem projektu jest również eliminacja organizacyjnych, i informacyjnych słabości węzłów logistycznych oraz stymulowanie sieciowania dostawców usług logistycznych. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez wymianę wiedzy o procesach logistycznych oraz stworzenie oprogramowania wspierającego współpracę
Słowa kluczowe: intermodalność, współpraca międzynarodowa, Interreg III C, logistyka
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 3 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Nowak, Piotr, and Bertram Meimbresse. "ECO4LOG - DEVELOPMENT OF AN EAST BORDER CORRIDOR 4TH PARTY LOGISTICS SERVICE APPROACH ALONG THE AXIS BRANDENBURG-SAXONIA-AUSTRIA WITH NEIGHBOURING ACCESSION COUNTRIES." Logforum 2.2 (2006): 3.
APA Piotr Nowak, Bertram Meimbresse (2006). ECO4LOG - DEVELOPMENT OF AN EAST BORDER CORRIDOR 4TH PARTY LOGISTICS SERVICE APPROACH ALONG THE AXIS BRANDENBURG-SAXONIA-AUSTRIA WITH NEIGHBOURING ACCESSION COUNTRIES. Logforum 2 (2), 3.
ISO 690 NOWAK, Piotr, MEIMBRESSE, Bertram. ECO4LOG - DEVELOPMENT OF AN EAST BORDER CORRIDOR 4TH PARTY LOGISTICS SERVICE APPROACH ALONG THE AXIS BRANDENBURG-SAXONIA-AUSTRIA WITH NEIGHBOURING ACCESSION COUNTRIES. Logforum, 2006, 2.2: 3.