LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(2), artykuł 2

ECR JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO

Justyna Lewandowska

Streszczenie: Praca przedstawia koncepcję Efficient Consumer Response (ECR), ukierunkowaną na ciągłe zwiększanie efektywności łańcuchów logistycznych. Głównym celem takiej metody postępowania jest osiągnięcie większej możliwości reakcji na potrzeby klientów przy jednoczesnej redukcji kosztów całego łańcucha dostaw poprzez ścisłą współpracę wszystkich członków tego łańcucha. Warunkiem koniecznym, aby ten model sprawnie funkcjonował, jest zapewnienie przepływu informacji o wysokim poziomie jakości (w sensie: częstości transferu oraz poprawności i trafności przekazywanej informacji) z punktu sprzedaży (konsumenta) poprzez cały łańcuch logistyczny, przy wykorzystaniu standaryzowanych form tego transferu. W ramach powyższego zagadnienia, koncepcja ECR dostarcza metody postępowania usuwające istniejące słabe punktu obecnie stosowanych rozwiązań, które umożliwiają pełną zintegrowaną kooperację w obrębie całego łańcucha dostaw i spełniającą wymagania stawiane przez przedsiębiorstwa w stosunku do przepływu informacji.
Słowa kluczowe: zarządzenie łańcuchem dostaw, ECR, category management, uzupełnianie zapasów, stosowane technologie, cross docking, elektroniczna wymiana danych (EDI), elektroniczna wymiana funduszy (EFT), oznaczanie jednostek, zarządzanie bazą danych, metoda kosztów ABC
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 2 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Lewandowska, Justyna. "EFFICIENT CONSUMER RESPONSE CONCEPT AS A SUPPORT FOR SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT." Logforum 2.2 (2006): 2.
APA Justyna Lewandowska (2006). EFFICIENT CONSUMER RESPONSE CONCEPT AS A SUPPORT FOR SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT. Logforum 2 (2), 2.
ISO 690 LEWANDOWSKA, Justyna. EFFICIENT CONSUMER RESPONSE CONCEPT AS A SUPPORT FOR SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT. Logforum, 2006, 2.2: 2.