LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(2), artykuł 1

STANDARDY GLOBALNE GS1 I EPC GLOBAL JAKO ROZWIĄZANIE WSPOMAGAJĄCE ŚLEDZENIE TOWARÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Grzegorz Sokołowski

Streszczenie: Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw żywności, a więc na poziomie każdego z przedsiębiorstw biorących udział w tym łańcuchu. Na problem zwrócono szczególną uwagę podczas ustanawiania nowych przepisów prawa żywnościowego. Wymogi te w naturalny sposób wymusiły na przedsiębiorstwach branży żywnościowej i żywieniowej konieczność śledzenia ruchu i pochodzenia produktów - z ang. "traceability", czyli stosowania określonych zasad i procedur pozwalających zapisywać konieczne informacje o produktach. Istotą "traceability" jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcuch dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha (od kogo i co otrzymano?) i jednocześnie przechowywania informacji dotyczących następnego etapu (do kogo i co wysłano?). System GS1 posługujący się globalnymi standardami w zakresie oznaczania jednostek i przepływu informacji, posiada niezbędne narzędzia pozwalające spełnić to założenie. W artykule zaprezentowane zostaną standardy GS1 i EPC global i możliwości ich zastosowania w branży FMCG. Poza tym przedstawiono case, opisujący zastosowanie standardów GS1 w celu śledzenia żywności w pełnym łańcuchu dostaw produktów spożywczych, czyli na linii: producent - centrum dystrybucji - detalista.
Słowa kluczowe: śledzenie towarów, system GS1, EPC global, łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 1 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Sokołowski, Grzegorz. "GS1 GLOBAL STANDARDS AND EPCGLOBAL AS A SOLUTION ENABLING TRACEABILITY OF GOODS IN SUPPLY NETWORK." Logforum 2.2 (2006): 1.
APA Grzegorz Sokołowski (2006). GS1 GLOBAL STANDARDS AND EPCGLOBAL AS A SOLUTION ENABLING TRACEABILITY OF GOODS IN SUPPLY NETWORK. Logforum 2 (2), 1.
ISO 690 SOKOłOWSKI, Grzegorz. GS1 GLOBAL STANDARDS AND EPCGLOBAL AS A SOLUTION ENABLING TRACEABILITY OF GOODS IN SUPPLY NETWORK. Logforum, 2006, 2.2: 1.