LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 2 (2) 2006

Spis treści:

STANDARDY GLOBALNE GS1 I EPC GLOBAL JAKO ROZWIĄZANIE WSPOMAGAJĄCE ŚLEDZENIE TOWARÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Grzegorz Sokołowski
Logforum. 2006. 2(2), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
ECR JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
Justyna Lewandowska
Logforum. 2006. 2(2), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
ECO4LOG - ROZWÓJ KONCEPCJI KORYTARZA USŁUG LOGISTYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KRAJACH KANDYDUJĄCYCH POŁOŻONYCH WZDŁUŻ OSI BRANDEBURGIA-SAXONIA-AUSTRIA
Piotr Nowak, Bertram Meimbresse
Logforum. 2006. 2(2), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
FORMY KOORDYNACJI RYNKOWEJ A ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW JAKO KLUCZOWEJ KOMPETENCJI FIRM
Anna Łupicka
Logforum. 2006. 2(2), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
ELEKTRONICZNE ŚLEDZENIE PARTII W ŻYWNOŚCI I PASZY
Gashaw Ayalew, Ultan McCarthy, Kevin McDonnell, Francis Butler, Paul B. McNulty, Shane M. Ward
Logforum. 2006. 2(2), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml