LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 2 (2) 2006

Spis treści:

Grzegorz Sokołowski
STANDARDY GLOBALNE GS1 I EPC GLOBAL JAKO ROZWIĄZANIE WSPOMAGAJĄCE ŚLEDZENIE TOWARÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Zeszyt 2/ 2006, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku angielskim
Justyna Lewandowska
ECR JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
Zeszyt 2/ 2006, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku angielskim
Piotr Nowak, Bertram Meimbresse
ECO4LOG - ROZWÓJ KONCEPCJI KORYTARZA USŁUG LOGISTYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KRAJACH KANDYDUJĄCYCH POŁOŻONYCH WZDŁUŻ OSI BRANDEBURGIA-SAXONIA-AUSTRIA
Zeszyt 2/ 2006, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku angielskim
Anna Łupicka
FORMY KOORDYNACJI RYNKOWEJ A ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW JAKO KLUCZOWEJ KOMPETENCJI FIRM
Zeszyt 2/ 2006, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 4 - html w języku angielskim
Gashaw Ayalew, Ultan McCarthy, Kevin McDonnell, Francis Butler, Paul B. McNulty, Shane M. Ward
ELEKTRONICZNE ŚLEDZENIE PARTII W ŻYWNOŚCI I PASZY
Zeszyt 2/ 2006, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 5 - html w języku angielskim
Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml