LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(1), artykuł 6

ORGANIZACJA DOSTAW DO SIECI HANDLOWYCH. WSPÓŁPRACA PRODUCENTÓW Z DUūYMI DETALISTAMI

Agnieszka Tubis

Streszczenie: Obserwacje funkcjonowania handlu w Polsce wskazują wyraźnie, że coraz większą rolę odgrywają w nim sieci handlowe. Dynamiczny wzrost obrotów w sieciach nie pozostaje bez wpływu na relacje między sieciami i producentami. Dla producentów produktów szybkiego obrotu (FMCG) sieci stały się głównym kanałem dystrybucji. Ich udział w realizowanej sprzedaży detalicznej jest na tyle duży, iż producent FMCG niekorzystający z Nowoczesnych Kanałów Dystrybucji ryzykuje swoją dalszą egzystencją na obsługiwanym rynku. Znaczenie kontaktów z sieciami dostrzegają również inni producenci, czego dowodem jest wyodrębnianie w działach sprzedaży specjalnych komórek odpowiedzialnych jedynie za obsługę klientów kluczowych, wśród których podstawową grupę tworzą sieci handlowe. W prezentowanym artykule zostały przedstawione przykłady zasad obsługi klientów sieciowych stosowanych przez producentów różnych sektorów.
Słowa kluczowe: producent, kanały dystrybucji, sieć handlowa, organizacja dostawy, relacje, współpraca
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 6 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Tubis, Agnieszka. "DELIVERY ORGANIZATION TO TRADING NETWORKS. COOPERATION BETWEEN MANUFACTURERS AND BIG RETAILERS." Logforum 2.1 (2006): 6.
APA Agnieszka Tubis (2006). DELIVERY ORGANIZATION TO TRADING NETWORKS. COOPERATION BETWEEN MANUFACTURERS AND BIG RETAILERS. Logforum 2 (1), 6.
ISO 690 TUBIS, Agnieszka. DELIVERY ORGANIZATION TO TRADING NETWORKS. COOPERATION BETWEEN MANUFACTURERS AND BIG RETAILERS. Logforum, 2006, 2.1: 6.