LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(1), artykuł 5

OPERA - OPTYMALIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW DREWNA

Mareike Schultze, M. Lange, Herbert Sonntag

Streszczenie: Przedmiotem badań w projekcie "Zagospodarowanie leśnych siedlisk mieszanych dębowo-sosnowych na obszarze północno-wschodnich Niemiec" są techniczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty przekształcenia tych stanowisk. Konwersja monokultury sosnowej w mieszane zalesienia dębowo-sosnowe wymusza zmianę całego łańcucha dostaw drewna. Projekt OPERA, realizowany przez Wyższą Szkołe Techniczną w Wildau, ma na celu opracowanie nowych rozwiązań logistycznych transportu drewna ze stanowisk w lesie do przetwórni. Kluczowymi aspektami są: sposób nawigacji i pozycjonowania przy zastosowaniu technologii RFID, optymalizacja transportu i przepływu informacji.
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, RFID, nawigacja, transport, logistyka w branży drzewnej, system informatyczny
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 5 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Schultze, Mareike, et al. "OPERA - OPTIMISATION OF OF THE TIMBER SUPPLY CHAIN." Logforum 2.1 (2006): 5.
APA Mareike Schultze, M. Lange, Herbert Sonntag (2006). OPERA - OPTIMISATION OF OF THE TIMBER SUPPLY CHAIN. Logforum 2 (1), 5.
ISO 690 SCHULTZE, Mareike, LANGE, M., SONNTAG, Herbert. OPERA - OPTIMISATION OF OF THE TIMBER SUPPLY CHAIN. Logforum, 2006, 2.1: 5.