LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(1), artykuł 4

SYMULACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

Bartłomiej Rodawski

Streszczenie: Identyfikacja i sterowanie procesami biznesowymi, które przecinają funkcje i organizacje staje się koniecznością, szczególnie w przekrojowej ze swojej natury logistyce. Podejście procesowe do zarządzania rodzi konieczność posługiwania się właściwymi narzędziami. Jednym z najbardziej zaawansowanych instrumentów jest symulacja komputerowa. Głównym celem artykułu jest prezentacja procedury budowy komputerowego modelu procesu biznesowego oraz jego symulacja, której wyniki stanowią informacje niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących projektowania i usprawniania procesów.
Słowa kluczowe: proces biznesowy, symulacja komputerowa, model procesów logistycznych, model symulacyjny, oprogramowanie SIMPROCESS
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 4 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Rodawski, Bartłomiej. "SIMULATION OF LOGISTICS PROCESSES (SIMPROCESS)." Logforum 2.1 (2006): 4.
APA Bartłomiej Rodawski (2006). SIMULATION OF LOGISTICS PROCESSES (SIMPROCESS). Logforum 2 (1), 4.
ISO 690 RODAWSKI, Bartłomiej. SIMULATION OF LOGISTICS PROCESSES (SIMPROCESS). Logforum, 2006, 2.1: 4.