LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(1), artykuł 3

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W SYSTEMIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bogusław Śliwczyński

Streszczenie: Zdolność do interakcji procesów biznesowych przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw jest ważnym czynnikiem sukcesu w szybko zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Dążenie do redukcji kosztów łańcuchowych produktu, efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa czy efektywna współpraca z partnerami biznesowymi w łańcuchu dostaw, stanowią wybrane przykłady wielu zabiegów zmierzających do podwyższenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Te działania są głównym celem kontroli i sterowania łańcuchem dostaw ukierunkowanych na zarządzanie wartością produktu wzdłuż całego łańcucha - od zaopatrzenia w materiały, po dostarczenie wyrobu gotowego klientowi na docelowym rynku. Zdolność do tworzenia i podwyższania wartości produktu w łańcuchu dostaw zależy od zdolności do kontroli i sterowania łańcuchem dostaw. Dane analityczne łańcucha wartości umożliwiają spojrzenie przedsiębiorstwa na całkowity łańcuchowy koszt produktu i kształtowanie się zysku. Controlling strategii logistycznych bazujący na pomiarze wartości w łańcuchu dostaw, wspomaga zarządzanie działaniami i alokację zasobów w łańcuchu, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z analizy czterech perspektyw metodyki BSC. Planowanie współpracy w łańcuchu dostaw jest zagadnieniem strategii biznesowej, która powinna bazować na analizie łańcucha wartości. Zastosowanie pomiaru kosztów łańcucha wartości w zintegrowanym systemie wartości przedsiębiorstwa, pozwala na lepsze zrozumienie kosztów tworzonych przez klientów, dostawców i produkty w trakcie przepływu w łańcuchu zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. W artykule wskazano na istotne znaczenie i korzyści wynikające z zarządzania łańcuchem dostaw dla zintegrowanego systemu wartości przedsiębiorstwa.konieczne staje się prowadzenie przez przedsiębiorstwo usystematyzowanych działań zmierzających do wyboru dostawców najlepiej spełniających jego oczekiwania zarówno w zakresie jakości materiałów, warunków kosztowych, terminów realizacji dostaw, jak i innych wymagań wynikających z realizacji jego podstawowej działalności. Kształtowanie polityki zakupów powinno zatem opierać się na dostępnych metodach planowania zaopatrzenia. Autorzy artykułu przybliżają podstawowe metody wspomagające decyzje w obszarze logistyki zaopatrzenia.
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, łańcuch wartości, analiza wartości , Controlling, Balanced ScoreCard, model referencyjny SCOR, zarządzanie łańcuchem dostaw, analiza procesowa, zasoby, produktywność
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 3 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Śliwczyński, Bogusław. "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INSIDE COMPANY VALUE SYSTEM." Logforum 2.1 (2006): 3.
APA Bogusław Śliwczyński (2006). SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INSIDE COMPANY VALUE SYSTEM. Logforum 2 (1), 3.
ISO 690 ŚLIWCZYńSKI, Bogusław. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INSIDE COMPANY VALUE SYSTEM. Logforum, 2006, 2.1: 3.