LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2006. 2(1), artykuł 1

ROZWIĄZANIA DEMONTAūU NIEZUūYTYCH PODUSZEK POWIETRZNYCH

Heiko Vesper

Streszczenie: Ponieważ surowce są dostępne ludzkości tylko w ograniczonych ilościach, odzyskiwanie surowców wtórnych z przestarzałych urządzeń jest metodą konieczną i nabierającą coraz większego znaczenia. Dlatego też rząd Niemiec podjął decyzję o wprowadzenie w życie specjalnego prawa zwanego "Kreislaufwirtschafts-" oraz "Abfallgesetz". Prawo to zobowiązuje producentów do odbioru zużytych wyrobów ich produkcji, w szczególności ma ten przepis zastosowanie w przypadku samochodów i akcesoriów samochodowych. Obecnie samochody są poddawane recyklingowi poprzez cięcie na kawałki. Pominąwszy wiele innych problemów, jednym z podstawowych mankamentów tej metody jest problem poduszek powietrznych, zawierających materiały wybuchowe. Ręczny demontaż tych poduszek jest bardzo niebezpieczny. Dlatego też jedynym rozwiązaniem jest demontaż automatyczny. Artykuł przedstawia rozwiązanie logistyczne tego zagadnienia znane pod nazwą Airbagdemontagezelle ADZ 2007. Jest to wspólny projekt Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Wildau, firmy inżynieryjsko-logistycznej położonej w Wildau, Projektlogistik GmbH oraz firmy RASOMA Werkzeugmaschinen GmbH.
Słowa kluczowe: demontaż poduszki powietrznej, nieużyta poduszka powietrzna, rozmontowanie poduszki powietrznej, logistyka recyklingu, rozwój logistyczny
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 1 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Vesper, Heiko. "SOLUTIONS FOR THE DISASSEMLEY OF UNDEPLOYED AIRBAGS." Logforum 2.1 (2006): 1.
APA Heiko Vesper (2006). SOLUTIONS FOR THE DISASSEMLEY OF UNDEPLOYED AIRBAGS. Logforum 2 (1), 1.
ISO 690 VESPER, Heiko. SOLUTIONS FOR THE DISASSEMLEY OF UNDEPLOYED AIRBAGS. Logforum, 2006, 2.1: 1.