LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 2 (1) 2006

Spis treści:

Heiko Vesper
ROZWIĄZANIA DEMONTAŻU NIEZUŻYTYCH PODUSZEK POWIETRZNYCH
Zeszyt 1/ 2006, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku angielskim
Stanisław Krzyżaniak
LOKALIZACJA ZAPASÓW W SIECI DYSTRYBUCJI
Zeszyt 1/ 2006, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku polskim
Bogusław Śliwczyński
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W SYSTEMIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Zeszyt 1/ 2006, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku angielskim
Bartłomiej Rodawski
SYMULACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 1/ 2006, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 4 - html w języku angielskim
Mareike Schultze, M. Lange, Herbert Sonntag
OPERA - OPTYMALIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW DREWNA
Zeszyt 1/ 2006, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 5 - html w języku angielskim
Agnieszka Tubis
ORGANIZACJA DOSTAW DO SIECI HANDLOWYCH. WSPÓŁPRACA PRODUCENTÓW Z DUŻYMI DETALISTAMI
Zeszyt 1/ 2006, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 6 - html w języku polskim
Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml