LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 2 2006

Zeszyt 2 (1) 2006

Spis treści:

ROZWIĄZANIA DEMONTAŻU NIEZUŻYTYCH PODUSZEK POWIETRZNYCH
Heiko Vesper
Logforum. 2006. 2(1), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
LOKALIZACJA ZAPASÓW W SIECI DYSTRYBUCJI
Stanisław Krzyżaniak
Logforum. 2006. 2(1), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W SYSTEMIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2006. 2(1), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
SYMULACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
Bartłomiej Rodawski
Logforum. 2006. 2(1), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
OPERA - OPTYMALIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW DREWNA
Mareike Schultze, M. Lange, Herbert Sonntag
Logforum. 2006. 2(1), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)
ORGANIZACJA DOSTAW DO SIECI HANDLOWYCH. WSPÓŁPRACA PRODUCENTÓW Z DUŻYMI DETALISTAMI
Agnieszka Tubis
Logforum. 2006. 2(1), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 6 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 2 (2) 2006

Spis treści:

STANDARDY GLOBALNE GS1 I EPC GLOBAL JAKO ROZWIĄZANIE WSPOMAGAJĄCE ŚLEDZENIE TOWARÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Grzegorz Sokołowski
Logforum. 2006. 2(2), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
ECR JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
Justyna Lewandowska
Logforum. 2006. 2(2), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
ECO4LOG - ROZWÓJ KONCEPCJI KORYTARZA USŁUG LOGISTYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KRAJACH KANDYDUJĄCYCH POŁOŻONYCH WZDŁUŻ OSI BRANDEBURGIA-SAXONIA-AUSTRIA
Piotr Nowak, Bertram Meimbresse
Logforum. 2006. 2(2), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
FORMY KOORDYNACJI RYNKOWEJ A ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW JAKO KLUCZOWEJ KOMPETENCJI FIRM
Anna Łupicka
Logforum. 2006. 2(2), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
ELEKTRONICZNE ŚLEDZENIE PARTII W ŻYWNOŚCI I PASZY
Gashaw Ayalew, Ultan McCarthy, Kevin McDonnell, Francis Butler, Paul B. McNulty, Shane M. Ward
Logforum. 2006. 2(2), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 2 (3) 2006

Spis treści:

KSZTAŁTOWANIE POZIOMU OBSŁUGI KLIENTA W OPARCIU O KONCEPCJĘ PUNKTU ROZDZIELAJĄCEGO
Ireneusz Fechner
Logforum. 2006. 2(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
ZASADY MODELOWANIA I PRZEBUDOWY ŁAŃCUCHA DOSTAW
Wacław Szymanowski
Logforum. 2006. 2(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
WIEDZA O ZARZĄDZANIU I LOGISTYCE: GDZIE JESTEŚMY I CO MOŻEMY OSIĄGNĄĆ
Gaby Neumann, Eduardo Tomé
Logforum. 2006. 2(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
ANTROUTE - WIELKOSKALOWA OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW
Dario Coltorti
Logforum. 2006. 2(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
LOKALIZACJA SOFTWARE'U W LOGISTYCE
Marek Matulewski
Logforum. 2006. 2(3), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml