LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(2), artykuł 9, 287-98; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.551

ANALIZA PROCESU LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTW HODOWLANYCH WODNYCH JAKO CZĘŚCI AQUA-PRZEMYSŁU W MALEZJI € STUDIUM JAKOŚCIOWE

Zuraimi Abdul Aziz1, Nik Syuhailah Nik Hussin1, Nurul Ashykin Abd Aziz1, Mohd Nasrulddin Abd Latif2

1Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, Malaysia
2
Politeknik Mukah, Mukah, Sarawak, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Produkcja ryb słodkowodnych rozwija się szybko i zyskuje coraz większe znaczenie. Intensywny system logistyczna wymaga dobrej obsługi dostaw ze względu na łatwą podatność na psucie się oferowanych produktów. Proces zaczyna się od momentu połowu aż do dostawy do końcowego konsumenta. Obejmuje swoim zasięgiem wielu uczestników, budujących wydajny łańcuch dostaw. Aczkolwiek nadal jest mało dostępnej wiedzy na temat procesu realizowanego przez malezyjskich przedsiębiorców tej branż podczas czynności w obrębie całego łańcucha logistycznego. Celem pracy jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w tym obszarze.

Metody: Do badania wykorzystano grupy fokusowe 12 przedsiębiorstw związanych z badaną działalnością w celu analizy problemu.

Wyniki: Prezentowane badania wykazały powiązania wartościowe pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw w obrębie aqua-przemysłu, które dostarczają specyficznych rekomendacji uczestnikom łańcucha w codziennych operacjach logistycznych. Dodatkowo wyodrębniono cztery główne procesy związane z następującymi obszarami: zakupy, produkcja, realizacja zamówień oraz transport i dystrybucja.

Wnioski: Zastosowana metodologia jakościowa dostarczyła obfitej informacji, które będzie wykorzystana w kolejnych pracach. Rozszerza ona istniejący stan wiedzy na temat aqua-logistyki i stanowi bazę dla przyszłych badań.

Słowa kluczowe: aqua-logistyka, dystrybucja, hodowla ryb, tilapia, transport, agrologistyka
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Aziz, Zuraimi Abdul, et al. "Exploring the process of aqua logistics in the Malaysian aquaculture industry- a qualitative study." Logforum 17.2 (2021): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.551
APA Zuraimi Abdul Aziz, Nik Syuhailah Nik Hussin, Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Nasrulddin Abd Latif (2021). Exploring the process of aqua logistics in the Malaysian aquaculture industry- a qualitative study. Logforum 17 (2), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.551
ISO 690 AZIZ, Zuraimi Abdul, et al. Exploring the process of aqua logistics in the Malaysian aquaculture industry- a qualitative study. Logforum, 2021, 17.2: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.551