LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(2), artykuł 8, 271-286; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.564

ŁAŃCUCH SUROWCÓW WTÓRNYCH JAKO SPOSÓB NA OGRANICZENIE ODPADÓW PLASTIKOWYCH W SINGAPURZE

Ziyi Chen , Albert Tan

Curtin University, Singapore

Streszczenie:

Wstęp: COVID-19 zmienił nasz styl życia i wpłynął na drastyczny wzrost zakupów dokonywanych on-line, co z kolei związane jest ze znacznym wzrostem użycia opakowań plastikowych. Z tego też powodu zagadnienia gospodarki odpadami plastikowymi zdaje się być coraz ważniejszym tematem w wielu krajach. W pracy proponowane jest rozwiązanie zamkniętego obiegu opakowaniami plastikowymi na trzech poziomach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Jest to powiązane z zarządzaniem cyklem życia (LCA).

Metody: Zebrano i poddano analizie dane dotyczące odpadów plastikowych, obejmujące produkcję, konsumpcję oraz cały cykl życia w krajach rozwiniętych. Poprzez porównanie stosowanych praktyk w Niemczech i Południowej Korei stworzono ramy wdrożenia koncepcji 4R: redukcja, ponowne użycie, recycling i odzyskiwanie surowców wtórnych.

Wyniki i wnioski: W pracy zaprezentowano nowe spojrzenia na zamknięty łańcuch dostaw z punktu widzenia rządu, producentów oraz konsumentów oraz zwrócono uwagę na istotność uwzględniania możliwości przemysłu wyrobów plastikowych (co wymaga zaangażowania zarówno ze strony rządu jak i konsumentów)  a nie tylko oczekiwań konsumentów.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw surowców wtórnych, zarzązanie plastikowymi odpadami, zarządzanie cyklem życia, koncepcja 4R, potrójna linia dolna, bioplastik
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA , Ziyi Chen, and Albert Tan. "Exploring the circular supply chain to reduce plastic waste in Singapore." Logforum 17.2 (2021): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.564
APA Ziyi Chen , Albert Tan (2021). Exploring the circular supply chain to reduce plastic waste in Singapore. Logforum 17 (2), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.564
ISO 690 , Ziyi Chen, TAN, Albert. Exploring the circular supply chain to reduce plastic waste in Singapore. Logforum, 2021, 17.2: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.564