Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2021, Artykuł 8

Ziyi Chen , Albert Tan

ŁAŃCUCH SUROWCÓW WTÓRNYCH JAKO SPOSÓB NA OGRANICZENIE ODPADÓW PLASTIKOWYCH W SINGAPURZE

Streszczenie:

Wstęp: COVID-19 zmienił nasz styl życia i wpłynął na drastyczny wzrost zakupów dokonywanych on-line, co z kolei związane jest ze znacznym wzrostem użycia opakowań plastikowych. Z tego też powodu zagadnienia gospodarki odpadami plastikowymi zdaje się być coraz ważniejszym tematem w wielu krajach. W pracy proponowane jest rozwiązanie zamkniętego obiegu opakowaniami plastikowymi na trzech poziomach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Jest to powiązane z zarządzaniem cyklem życia (LCA).

Metody: Zebrano i poddano analizie dane dotyczące odpadów plastikowych, obejmujące produkcję, konsumpcję oraz cały cykl życia w krajach rozwiniętych. Poprzez porównanie stosowanych praktyk w Niemczech i Południowej Korei stworzono ramy wdrożenia koncepcji 4R: redukcja, ponowne użycie, recycling i odzyskiwanie surowców wtórnych.

Wyniki i wnioski: W pracy zaprezentowano nowe spojrzenia na zamknięty łańcuch dostaw z punktu widzenia rządu, producentów oraz konsumentów oraz zwrócono uwagę na istotność uwzględniania możliwości przemysłu wyrobów plastikowych (co wymaga zaangażowania zarówno ze strony rządu jak i konsumentów)  a nie tylko oczekiwań konsumentów.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw surowców wtórnych, zarzązanie plastikowymi odpadami, zarządzanie cyklem życia, koncepcja 4R, potrójna linia dolna, bioplastik

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 8 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

DOI: 10.17270/J.LOG.2021.564
For citation:

MLA , Ziyi Chen, and Albert Tan. "Exploring the circular supply chain to reduce plastic waste in Singapore." Logforum 17.2 (2021): 8. DOI: 10.17270/J.LOG.2021.564
APA Ziyi Chen , Albert Tan (2021). Exploring the circular supply chain to reduce plastic waste in Singapore. Logforum 17 (2), 8. DOI: 10.17270/J.LOG.2021.564
ISO 690 , Ziyi Chen, TAN, Albert. Exploring the circular supply chain to reduce plastic waste in Singapore. Logforum, 2021, 17.2: 8. DOI: 10.17270/J.LOG.2021.564
EndNote BibTeX RefMan