LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(2), artykuł 3, 205-211; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.587

STRATEGIE INNOWACJI W KONTEKŚCIE PARADYGMATU PIĘCIU WYMIARÓW STRATEGII INNOWACJI

Victoria Wolf1, Renata Dobrucka1, Robert Przekop2, Stephan Haubold3

1Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland
2
Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
3
Fresenius University of applied Sciences, Idstein, Germany

Streszczenie:

. Wstęp: Na podstawie wielu istniejących dyscyplin terminy innowacja i strategie innowacji mogą mieć wiele definicji. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie przegląd strategii innowacji w kontekście paradygmatu pięciu wymiarów strategii innowacji wprowadzonej po raz pierwszy przez Trilling & Blaeser-Benfer. Przeprowadzony przegląd literatury miał na celu stworzenie takiego terminu innowacja, który byłby interdyscyplinarny, tworzony na podstawie źródeł literaturowych z dziedziny ekonomii, przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania oraz technologii. Kolejny etap pracy to sformułowanie ostatecznej definicji innowacji. Ostatni etap pracy to zastosowanie definicji innowacji w kontekście paradygmatu pięciowymiarowej strategii innowacji, aby umożliwić ustanowienie spójnego przeglądu powstałych strategii innowacji.

Metody: W niniejszej pracy dokonano analizy światowej literatury na temat strategii innowacji i innowacji. Przeanalizowano łącznie 23 pozycje literaturowe, które zostały opublikowane w latach 1987-2019.

Wyniki: Głównym celem niniejszej pracy był przegląd literatury w temacie strategii innowacji w kontekście paradygmatu pięciu wymiarów strategii innowacji i wyjaśnienie przedstawionej definicji innowacji.

Wnioski: Informacje przedstawione w niniejszej pracy mogą służyć jako punkt wyjścia dla dalszych działań badawczych w dziedzinie innowacji i strategii innowacji poprzez podsumowanie aktualnego przeglądu we wspomnianych tematach. Na podstawie wniosków zawartych w niniejszej pracy uzasadnione wydaje się prowadzenie dalszych badań w celu określenia cech i praktycznego zastosowania możliwych strategii innowacji w różnych wymiarach innowacji.

Słowa kluczowe: innowacje, strategia, strategia innowacji, definicja innowacji, pięciowymiarowy wymiar innowacji, przegląd innowacji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Wolf, Victoria, et al. "Innovation strategies in the context of the paradigm of the five dimensions of innovation strategy." Logforum 17.2 (2021): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.587
APA Victoria Wolf, Renata Dobrucka, Robert Przekop, Stephan Haubold (2021). Innovation strategies in the context of the paradigm of the five dimensions of innovation strategy. Logforum 17 (2), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.587
ISO 690 WOLF, Victoria, et al. Innovation strategies in the context of the paradigm of the five dimensions of innovation strategy. Logforum, 2021, 17.2: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.587