LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(2), artykuł 2, 193-204; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.576

PORÓWNANIE KRAJOWEJ DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ W TURCJI ORAZ KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 W STOSUNKU DO ZINTEGROWANEGO MODELU

Gül Senir

Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkey

Streszczenie:

Wstęp: Wskaźnik Logistics Performance Index (LPI), utworzony prze Bank  Światowy, służy do benchmarkingu w określaniu zagrożeń i możliwości dla krajów w ich działalności logistycznej oraz dla działań w celu poprawy tej działalności. Państwa dążą do poprawy wartości swojego wskaźnika LPI poprzez ciągła poprawę swojej strategii działania.

Metody: Celem pracy jest porównanie wskaźników krajowej działalności logistycznej Turcji oraz krajów Unii Europejskiej ze zintegrowanym modelem w oparciu dane za 2018 rok, opublikowane niedawno przez Bank Światowy.  W tym celu wpierw określono ważność poszczególnych kryteriów przy pomocy metody CRITIC (Criteria Importance Through Intercritera Correlation), a następnie utworzono ranking krajów dotyczących ich działalności logistycznej przy użyciu metody COPRAS (Complex Proportional Assessment).

Wyniki: Używając metodę CRITIC, ustalono, że najważniejszym kryterium w ranking było kryterium „bez badania fizycznego”, które jest podkryterium w okresie odpraw celnych. Holandia umiejscowiła się na pierwszym miejscu rankingu stworzonego przy użyciu metody COPRAS.

Wnioski: Prezentowana praca różni się od prac obecnie  publikowanych użyciem metody porównawczej, wykorzystującej metody CRITIC oraz COPRAS w odniesienie do zintegrowanego modelu. Jednak otrzymane wyniku mogą być porównywane z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu innych modeli zintegrowanych oraz na podstawie innego zestawu danych.

Słowa kluczowe: Logistics Performance Index (LPI), wielokryterialne podejmowanie decyzji (MCDM), CRITIC, COPRAS
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Senir, Gül. "Comparison of domestic logistics performances of Turkey and European Union countries in 2018 with an integrated model." Logforum 17.2 (2021): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.576
APA Gül Senir (2021). Comparison of domestic logistics performances of Turkey and European Union countries in 2018 with an integrated model. Logforum 17 (2), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.576
ISO 690 SENIR, Gül. Comparison of domestic logistics performances of Turkey and European Union countries in 2018 with an integrated model. Logforum, 2021, 17.2: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.576