LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(2), artykuł 1, 183-192; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.588

ZIELONA LOGISTYKA W E-HANDLU

Arkadiusz Kawa, Bartłomiej Pierański

Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Wraz z bardzo dynamicznym rozwojem e-commerce w relacjach B2C, w podobnym tempie rośnie liczba operacji logistycznych związanych z realizacją zamówień. Każdy produkt musi zostać skompletowany, zapakowany i wysłany lub przekazany do odbioru przez klienta. Choć zakupy online są bardzo wygodne dla klientów, mają negatywny wpływ na środowisko. Problemem jest transport poszczególnych przesyłek, dodatkowe opakowania i materiały użyte do tego celu oraz zwroty.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych wyzwań logistycznych związanych z ekologicznym e-handlem oraz zbadanie wpływu podejścia zielonej logistyki w e-handlu na satysfakcję i lojalność klientów.

Metody: Do zebrania danych zastosowano zarówno wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), jak i wywiady internetowe wspomagane komputerowo (CAWI). W sumie otrzymano 592 poprawnie wypełnionych kwestionariuszów - 200 wywiady z CATI i 392 z wykorzystaniem CAWI. Do określenia zależności między zmiennymi wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona.

Wyniki: Przeprowadzone badanie empiryczne potwierdziło istnienie zależności pomiędzy zieloną logistyką, satysfakcją i lojalnością. Oznacza to, że im więcej uwagi detaliści internetowi poświęcają ekologicznej dostawie (skrytki na paczki, punkty odbioru i odbioru, click & collect), pakowaniu (materiały przyjazne środowisku i wielkość opakowania) oraz zwrotom (opakowania zwrotne, zwrot zużytych produktów), tym bardziej klienci są zadowoleni i skłonni do ponownych zakupów.

Wnioski: Dla kupujących w Internecie ważna jest nie tylko cena i szeroki wybór produktów oraz szybka dostawa, ale coraz częściej liczą się także aspekty środowiskowe. Szczególne znaczenie ma logistyka. Jeśli nie jest ona dobrze zaplanowana i zorganizowana, może mieć negatywny wpływ na środowisko. Wygrywają ci, którzy inwestują w ekologiczne rozwiązania. Przedstawione wyniki badań zachęcają do dalszych eksploracji naukowych, które byłyby poświęcone tylko temu zagadnieniu, z uwzględnieniem innych interesariuszy e-commerce, tj. sprzedawców, dostawców i komplementorów.

Słowa kluczowe: e-commerce, zielona logistyka, wartość logistyczna
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Kawa, Arkadiusz, and Bartłomiej Pierański. "Green logistics in E-commerce." Logforum 17.2 (2021): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.588
APA Arkadiusz Kawa, Bartłomiej Pierański (2021). Green logistics in E-commerce. Logforum 17 (2), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.588
ISO 690 KAWA, Arkadiusz, PIERAńSKI, Bartłomiej. Green logistics in E-commerce. Logforum, 2021, 17.2: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.588