LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 17 (2) 2021

April - June 2021

Spis treści:

ZIELONA LOGISTYKA W E-HANDLU
Arkadiusz Kawa, Bartłomiej Pierański
Logforum. 2021. 17(2), artykuł 1, 183-192; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.588
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PORÓWNANIE KRAJOWEJ DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ W TURCJI ORAZ KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 W STOSUNKU DO ZINTEGROWANEGO MODELU
Gül Senir
Logforum. 2021. 17(2), artykuł 2, 193-204; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.576
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
STRATEGIE INNOWACJI W KONTEKŚCIE PARADYGMATU PIĘCIU WYMIARÓW STRATEGII INNOWACJI
Victoria Wolf, Renata Dobrucka, Robert Przekop, Stephan Haubold
Logforum. 2021. 17(2), artykuł 3, 205-211; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.587
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW OGRANICZEŃ LOGISTYKI ZWROTNEJ NA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY PRZEDSIĘBIORSTWA
Muhammad Waqas, Xue Honggang, Syed Abdul Rehman Khan, Naveed Ahmad, Zia Ullah, Muzaffar Iqbal
Logforum. 2021. 17(2), artykuł 4, 213-230; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.583
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BADANIE DETERMINANT AKCEPTACJI TECHNOLOGII OMNICHANNELINGU PRZEZ KONSUMENTÓW Z WYKORZY-STANIEM MODELU UTAUT2
Ngoc My Hang Nguyen, Barbara Borusiak
Logforum. 2021. 17(2), artykuł 5, 231-241; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.580
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU HARMONOGRAMOWANIA PRZEWOZÓW PRZY USTALONYCH ZAŁADUNKACH
Pascal Wolff, Jiazhen Huo, Hans-Christian Pfohl
Logforum. 2021. 17(2), artykuł 6, 243-251; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.572
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM WYDAJNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW ORAZ JEJ WYMIARÓW W KONTEKŚCIE ADAPTACYJNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW
Dorota Leończuk
Logforum. 2021. 17(2), artykuł 7, 253-269; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.584
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ŁAŃCUCH SUROWCÓW WTÓRNYCH JAKO SPOSÓB NA OGRANICZENIE ODPADÓW PLASTIKOWYCH W SINGAPURZE
Ziyi Chen , Albert Tan
Logforum. 2021. 17(2), artykuł 8, 271-286; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.564
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA PROCESU LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTW HODOWLANYCH WODNYCH JAKO CZĘŚCI AQUA-PRZEMYSŁU W MALEZJI – STUDIUM JAKOŚCIOWE
Zuraimi Abdul Aziz, Nik Syuhailah Nik Hussin, Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Nasrulddin Abd Latif
Logforum. 2021. 17(2), artykuł 9, 287-98; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.551
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZYNNIKI WYBORU WARUNKÓW INCOTERMS® WŚRÓD EKSPORTERÓW I IMPORTERÓW – APLIKACJA (FAHP) DLA ROZMYTEJ ANALIZY HIERARCHICZNEGO PROCESU
Tugce Danacı Unal, Ismail Metin
Logforum. 2021. 17(2), artykuł 10, 299-309; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.585
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml