LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 17 (2) 2021

B.Artykuły oryginalne

Arkadiusz Kawa, Bartłomiej Pierański
ZIELONA LOGISTYKA W E-HANDLU
Zeszyt 2/ 2021, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2021.588
Gül Senir
PORÓWNANIE KRAJOWEJ DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ W TURCJI ORAZ KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 W STOSUNKU DO ZINTEGROWANEGO MODELU
Zeszyt 2/ 2021, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2021.576
Victoria Wolf, Renata Dobrucka, Robert Przekop, Stephan Haubold
STRATEGIE INNOWACJI W KONTEKŚCIE PARADYGMATU PIĘCIU WYMIARÓW STRATEGII INNOWACJI
Zeszyt 2/ 2021, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2021.587
Muhammad Waqas, Xue Honggang, Syed Abdul Rehman Khan, Naveed Ahmad, Zia Ullah, Muzaffar Iqbal
WPŁYW OGRANICZEŃ LOGISTYKI ZWROTNEJ NA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY PRZEDSIĘBIORSTWA
Zeszyt 2/ 2021, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2021.583
Ngoc My Hang Nguyen, Barbara Borusiak
BADANIE DETERMINANT AKCEPTACJI TECHNOLOGII OMNICHANNELINGU PRZEZ KONSUMENTÓW Z WYKORZY-STANIEM MODELU UTAUT2
Zeszyt 2/ 2021, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2021.580
Pascal Wolff, Jiazhen Huo, Hans-Christian Pfohl
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU HARMONOGRAMOWANIA PRZEWOZÓW PRZY USTALONYCH ZAŁADUNKACH
Zeszyt 2/ 2021, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2021.572
Dorota Leończuk
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM WYDAJNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW ORAZ JEJ WYMIARÓW W KONTEKŚCIE ADAPTACYJNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW
Zeszyt 2/ 2021, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2021.584
Ziyi Chen , Albert Tan
ŁAŃCUCH SUROWCÓW WTÓRNYCH JAKO SPOSÓB NA OGRANICZENIE ODPADÓW PLASTIKOWYCH W SINGAPURZE
Zeszyt 2/ 2021, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2021.564
Zuraimi Abdul Aziz, Nik Syuhailah Nik Hussin, Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Nasrulddin Abd Latif
ANALIZA PROCESU LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTW HODOWLANYCH WODNYCH JAKO CZĘŚCI AQUA-PRZEMYSŁU W MALEZJI – STUDIUM JAKOŚCIOWE
Zeszyt 2/ 2021, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2021.551
Tugce Danacı Unal, Ismail Metin
CZYNNIKI WYBORU WARUNKÓW INCOTERMS® WŚRÓD EKSPORTERÓW I IMPORTERÓW – APLIKACJA (FAHP) DLA ROZMYTEJ ANALIZY HIERARCHICZNEGO PROCESU
Zeszyt 2/ 2021, artykuł 10   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2021.585

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml