LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 8, 97-112; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.546

MEDIACYJNA ROLA ZRÓWNOWAūONEGO PRZYWÓDZTWA W RELACJI: KUPIEC-SPRZEDAWCA W ŁAŃCUCHU DOSTAW - BADANIE EMPIRYCZNE

Usama Awan1, Syed Abdul Rehman Khan2

1School of Business and Management, Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finland
2
Xuzhou University of Technology, Xuzhou, School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing, Chang’an University, Xi’an, China

Streszczenie:

Wstęp: Obszar łańcucha dostaw skupił się na rozwoju efektywnej relacji sprzedający-kupujący, co umożliwia lepsze rozwój zbalansowany w obszarze socjalnym. Poprzednie badania skupiały się na analizie zależności pomiędzy odpowiedzialnym przywództwem a wpływem na środowisko. Celem pracy jest przetestowanie wpływu zarządzania relacjami z dostawcami na rozwój zbalansowany w obszarze socjalnym przy umiarowym wpływie zrównoważonego przywództwa.

Metody: Celem pracy jest określenie roli moderatora zrównoważonego przywództwa pomiędzy relacjami sprzedający-kupujący oraz poprawą postępowania w obszarze socjalnym.  Dane empiryczne zostały zebrane wśród 224 osób z różnych przedsiębiorstw. Do testowania hipotez zastosowania modelowanie równań strukturalnych PLS-SEM (partrial least squares).

Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, że cztery aspekty zrównoważonego przywództwa wspomagają postępowania w obszarze socjalnym, a mianowicie: wychodzenie poza dbałość tylko o własne interesy, entuzjazm w podejściu do innych, skupienie się na coachingu i instruktażu oraz zauważanie nowych idei w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Wnioski: Praca dostarcza początkowych danych do zrozumienia roli przywództwa zrównoważonego i jego wpływ na socjalną strefę działalności. Zaprezentowano potencjalne implikacje wdrożenia w praktyce rozwoju zrównoważone, które jej wymagają dodatkowej analizy. Po pierwsze, praca zwiększa wiedzę jak zrównoważone przywództwa wpływa na relacje w obrębie firmy.  Po drugie, daje praktyczne wyjaśnienie, że relacje w obrębie firmy są raczej zależne aniżeli o charakterze dominującym. Dlatego też zaleceniem dla kierownictwa jest ciągłe poznawanie i zwiększanie umiejętności miękkich oraz zaadaptowanie najlepszych praktyk dla dalszego rozwoju zrównoważonego.

Słowa kluczowe: relacja kupiec-sprzedawca, rozwój zrównoważony socjalnie, przywództwa w transformacji, zarządzanie łańcuchem dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Awan, Usama, and Syed Abdul Rehman Khan. "Moderating role of sustainable leadership in buyer-supplier relationships: a supply chain performance: an empirical study." Logforum 17.1 (2021): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.546
APA Usama Awan, Syed Abdul Rehman Khan (2021). Moderating role of sustainable leadership in buyer-supplier relationships: a supply chain performance: an empirical study. Logforum 17 (1), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.546
ISO 690 AWAN, Usama, KHAN, Syed Abdul Rehman. Moderating role of sustainable leadership in buyer-supplier relationships: a supply chain performance: an empirical study. Logforum, 2021, 17.1: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.546