LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 7, 83-96; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.544

ZMIANA GOTOWOŚCI JAK PROPONOWANY WYMIAR MODELU GOTOWOŚCI NA INDUSTRY 4.0

Mansoor Ahmed Soomro1, Mohd Hizam-Hanafiah1, Nor Liza Abdullah1, Muhammad Shahar Jusoh2

1Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Selangor, Malaysia
2
Universiti Malaysia Perlis, Perlis, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Gotowość na zmiany na poziomie organizacyjnym jest kluczową kompetencją niezbędna dla gotowości do Industry 4.0 i jedną z najważniejszych krytycznych warunków powodzenia we wdrożeniu inicjatyw związanych z Industry 4.0.

Metody: Praca zawiera krytyczny przegląd publikacji 184 pracy podlegających recenzji z czasopism naukowych oraz raportów przemysłowych z okresu 190-2019 identyfikująca 30 modeli gotowości na Industry 4.0.

Wyniki: Analiza wymiarów modeli gotowości do Industry 4.0 wykazała, że zmiana gotowości, jako wymiar modelu, nie jest wystarczająco adresowana i eksponowana. W celu wspomożenia zdefiniowania i określenia nowego wymiaru, praca ta na podstawie dokonanego przeglądu literatury, proponuje zmianę sześciu powiązanych wymiarów, w szczególności współczynnika powiązania, skuteczności zmiany, zarządzania zmianą, indywidualna obawa przed zmianą, gotowość na zmianę organizacyjną oraz kierowanie zmianą.

Wnioski: W wyniku przeprowadzonej krytycznej analizie literatury, zaproponowano zmianą koncepcji gotowości na Industry 4.0 na nowy wymiary modeli gotowości na zmianę na Industry 4.0.  Dodatkowo, w kontekście dalszych badań, zmiana gotowości na zmiany, jako nowy wymiar w analizie modeli gotowości na Industry 4.0 oferuje wartościowe konsekwencje dla jednostek jak również organizacji.

Słowa kluczowe: gotowość na zmiany, gotowość na Industry 4.0, czwarta rewolucja przemysłowa, analiza krytyczna, przegląd literatury
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Soomro, Mansoor Ahmed, et al. "Change readiness as a proposed dimension for Industry 4.0 readiness models." Logforum 17.1 (2021): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.544
APA Mansoor Ahmed Soomro, Mohd Hizam-Hanafiah, Nor Liza Abdullah, Muhammad Shahar Jusoh (2021). Change readiness as a proposed dimension for Industry 4.0 readiness models. Logforum 17 (1), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.544
ISO 690 SOOMRO, Mansoor Ahmed, et al. Change readiness as a proposed dimension for Industry 4.0 readiness models. Logforum, 2021, 17.1: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.544