LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 5, 59-69; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.547

AUTOMATYCZNE MODELOWANIE SYMULACYJNE MAGAZYNÓW

Kamila Kluska

Poznan University of Technology, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W pracy przedstawiono problem modelowania symulacyjnego złożonego systemu magazynowania opartego o koncepcję regałów szufladowych zaprojektowaną przez firmę Zrembud posiadającą siedzibę w mieście Cieszyn w Polsce. Aby możliwa była ocena użyteczności koncepcji opracowano mechanizm do automatycznego modelowania zarówno systemu regałów szufladowych, jak i cieszącego się dużą popularnością systemu regałów rzędowych. Opisany w publikacji mechanizm jest częścią metodyki automatycznego modelowania symulacyjnego magazynów. Celem metodyki, a także zastosowania opisanego mechanizmu jest pełne zautomatyzowanie procesu modelowania symulacyjnego magazynów, prowadzące do minimalizacji czasu weryfikacji projektowanych koncepcji magazynów.

Metody: Na podstawie analizy struktury dwóch rodzajów regałów oraz relacji przestrzennych ich elementów składowych, odwzorowano je w modelu symulacyjnym. Opracowano struktury danych niezbędne do automatyzacji ich generowania. W artykule przedstawiono opracowany mechanizm automatycznego generowania dwóch rodzajów magazynów.

Wyniki: Wynikiem zastosowania mechanizmu jest automatyczne wygenerowanie dwóch systemów magazynowania, dostosowanych do wymagań użytkownika, w jednym modelu symulacyjnym. Pierwsze wyniki analiz dla wygenerowanych struktur określają wielkość obszaru magazynowania, niezbędnego do zmieszczenia określonej liczby jednostek transportowo-magazynowych, a także poziom złożoności obsługi obu systemów, przekładający się na czas realizacji czynności transportowych oraz ładunkowych.

Wnioski: Przedstawiony mechanizm stanowi podstawę metodyki automatycznego modelowania symulacyjnego magazynów. Pozwala on na znaczące skrócenie czasu budowania modeli symulacyjnych systemów magazynowania, a co za tym idzie znaczne skrócenie czasu projektów polegających na weryfikacji koncepcji zagospodarowania przestrzeni w rozmaitych projektach związanych z obszarem magazynowania. Proponowane narzędzie posiada duże znaczenie dla praktyków zajmujących się modelowaniem symulacyjnym oraz specjalistów projektujących magazyny. Dzięki uporządkowaniu oraz uproszczeniu struktur danych, może zostać ono wdrożone w różnych środowiskach modelowania symulacyjnego, a po wdrożeniu być stosowane przez osoby nieposiadające zaawansowanych umiejętności obsługi programów symulacyjnych.

Słowa kluczowe: modelowanie symulacyjne magazynu, automatyczne modelowanie symulacyjne, system regałów szufladowych, magazyn, symulacja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Kluska, Kamila. "Automatic simulation modelling of warehouses." Logforum 17.1 (2021): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.547
APA Kamila Kluska (2021). Automatic simulation modelling of warehouses. Logforum 17 (1), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.547
ISO 690 KLUSKA, Kamila. Automatic simulation modelling of warehouses. Logforum, 2021, 17.1: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.547