LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 4, 49-57; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.555

BEZPIECZEŃSTWO CYBERNETYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Mohd Nasrulddin Abd Latif1, Nurul Ashykin Abd Aziz2, Nik Syuhailah Nik Hussin2, Zuraimi Abdul Aziz2

1Politeknik Mukah Sarawak, Sarawak, Malaysia
2
Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Bezpieczeństwo cybernetyczne łańcucha dostaw jest częścią postępowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa, które skupia się na zarządzaniu bezpieczeństwem systemów technologicznych, oprogramowania i sieci. Zarządzanie łańcuchem dostaw jest zagrożone cyberatakami terrorystycznymi, złośliwym oprogramowaniem oraz kradzieżą danych. Działania obejmujące bezpieczeństwo cybernetyczne mają na celu minimalizację ryzyk, między innymi zakup tylko do zaufanych dostawców czy niepodłączanie krytycznych urządzeń od zewnętrznych sieci.

Metody: Praca oparta jest na przeglądzie publikacji naukowych z latach 2010-2020 w podlegających recenzji czasopismach z baz Web of Science i Scopus. Zastosowano metodo liczne podejście zgodne z zasadami PRISMA, ukazując trendy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Wyniki: Wyselekcjonowano 41 publikacji, których tematyka obejmuje bezpieczeństwo cybernetyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Przeanalizowano trendy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Przeprowadzona analiza wykazała, że najwięcej publikacji ukazało się w 2019 w bazie Scopus. Dodatkowo, wyodrębniono cztery główne elementy badań: bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo aplikacji sieciowych oraz Internet rzeczy.

Wnioski: Sformułowano kilka sugestii, które mogą być wskazówkami do dalszych badań nad bezpieczeństwem cybernetycznym w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Słowa kluczowe: przegląd danych, łańcuch dostaw, bezpieczeństwo cybernetyczne, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo informacji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Latif, Mohd Nasrulddin Abd, et al. "Cyber security in supply chain management: A systematic review." Logforum 17.1 (2021): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.555
APA Mohd Nasrulddin Abd Latif, Nurul Ashykin Abd Aziz, Nik Syuhailah Nik Hussin, Zuraimi Abdul Aziz (2021). Cyber security in supply chain management: A systematic review. Logforum 17 (1), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.555
ISO 690 LATIF, Mohd Nasrulddin Abd, et al. Cyber security in supply chain management: A systematic review. Logforum, 2021, 17.1: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.555