LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 3, 37-48; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.557

STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W PRZEMYŚLE SPOūYWCZYM W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Richard Kofi Opoku, Clifford Kevin Benedict Abboah, Rullmann Twi Owusu

University of Cape Coast, Cape Coast, Ghana

Streszczenie:

Wstęp: Wśród wielu różnych procesów zachodzących w łańcuchach dostaw produktów żywnościowych, zarządzanie zapasami uznaje się za jednej z najważniejszych i najbardziej złożonych procesów. Zapasy pochłaniają ponad 70% zasobów w firmach spożywczych zarówno w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych.  W związku z tym właściwe zarządzanie tymi zapasami jest kluczowe dla zwiększenie konkurencyjności i polepszenia wyników finansowych firmy. Jednak w wielu rozwijających się krajach, między innymi w Ghanie, strategie zarządzania, stosowane przez firmy spożywcze dla zarządzania zapasami, pozostają niejasne i nieprecyzyjne. Celem tej pracy jest analiza różnych strategii zarządzania zapasami, z głównym naciskiem na firmy spożywcze, dla rozwijającej się gospodarki, na przykładzie Ghany.

Metody: Zastosowano podejście ilościowe jak i schemat opisowy, oparty na teorii ograniczeń. Dane do badań zebrano przy użyciu ustrukturyzowanej ankiety od 104 firm spożywczych, działających w Ghanie. Analiza danych została wykonana przy użyciu narzędzi statystycznych (m.in. wyliczając średnią i odchylenie).

Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdzono, że w krajach rozwijających się, na przykładzie Ghany, w większości przypadków preferowaną metodą postępowania w zarządzaniu zapasami jest metoda ekonomicznej wielkości zamówienia. Kolejnymi metodami, preferowanymi przez ankietowanych jest oparcie się o strategicznego dostawcę oraz strategia oparta o kalkulację kosztów.

Wnioski: Wyniki uzyskane w czasie tej pracy określają empiryczne podejście w zarządzaniu zapasami w firmach spożywczych w krajach rozwijających się oraz prezentują politykę i praktycznie stosowane strategie zarządzania zapasami w tych firmach.

Słowa kluczowe: strategie zarządzania zapasami, Just-in-time, ekonomiczna wielkość zamówienia, dostawca strategiczny, zarządzanie zapasem kupującego, kalkulacja kosztów
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Opoku, Richard Kofi, et al. "Inventory Management Strategies of Food Manufacturing Industries in a developing economy." Logforum 17.1 (2021): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.557
APA Richard Kofi Opoku, Clifford Kevin Benedict Abboah, Rullmann Twi Owusu (2021). Inventory Management Strategies of Food Manufacturing Industries in a developing economy. Logforum 17 (1), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.557
ISO 690 OPOKU, Richard Kofi, ABBOAH, Clifford Kevin Benedict, OWUSU, Rullmann Twi. Inventory Management Strategies of Food Manufacturing Industries in a developing economy. Logforum, 2021, 17.1: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.557