LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 12, 157-172; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.459

KOMPLEKSOWOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW W PORTACH MORSKICH MALEZJI: WPŁYW RELACJI MIĘDZY FIRMAMI NA STRUKTURĘ ŁAŃCUCHA DOSTAW

Lokhman Hakim Osman, Ahmad Raflis Che Omar, Suraiya Ishak

Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Kompleksowość jest interesującym tematem badań naukowych w połączeniu z tematem stosowania dobrych praktyk oraz jego wpływu na funkcjonowanie łańcucha dostaw. Praca skupia się na obszarze przemysłu, gdyż jest on stosunkowo mało opracowany w ostatnio publikowanych pracach, gdzie są często pomijane aspekty zależności sieciowych, wpływających na kompleksowość łańcucha dostaw (SNC). W szczególności praca skupia się na elementach wewnętrznych relacji firmowych (IFR), formalnych relacjach wewnątrzfirmowych (FIRF) oraz nieformalnych relacjach wewnątrzfirmowych (IIFR), które są szczególnie potraktowane w prezentowanej pracy. W pracy zastosowano metodę analizy sieci socjalnych (SNA) w zmodyfikowanej formie dla oceny procesu oraz teorii zagnieżdżenia, które zostały użyte do oceny relacji wewnętrznych. W pracy stwierdzono, że FIFR i IIFR mają różny wpływ na formowanie SNS oraz w konsekwencji na kształt SNC. Poddano dyskusji również teoretyczne i przemysłowe implikacje.

Metody: Tradycyjne narzędzia statystyczne koncentrują się na wpływu czynników na ekonomiczny wynik. Dlatego też tradycyjna analiza statystyczna nie jest wystarczającą dla pomiaru wpływu relacji i powiązań między członkami sieci na kompleksowość tej sieci. W celu tej oceny, zastosowano metodologię SNA (Social Network Analysis), do zbierania, analizy i interpretacji danych. Dane zebrano na podstawie ankiety pomiędzy członkami łańcucha dostaw obszaru portów morskich. Zebrane dane zostały poddane analizie w specjalistycznym programie UCINET oraz NETDRAW. Do oceny relacji sieciowych oraz kompleksowości zostały użyte wskaźniki statystyczne takie jak centralizacja i gęstość.

Wyniki: Wyniki badań wskazały, że relacje wewnątrzfirmowe (IFR), formalne relacje wewnątrzfirmowe (FIRF) oraz nieformalne relacje wewnątrzfirmowe (IIFR), uwzględnione w pracy jako istotne, mają różny wpływ na kształtowanie się SNS oraz w konsekwencji na SNC.

Wnioski: Wyniki analizy statystycznej wskazują, że kompleksowość sieci występuje w różnej formie i strukturze, w zależności od typu relacji, kształtującej daną sieć. W konsekwencji, różnego rodzaju zasoby i strategie jak i poziom kompleksowości sieci są różne w różnych etapach połączeń.

Słowa kluczowe: analiza sieci, przekazywanie informacji, łańcuch dostaw, kompleksowość
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 12 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Osman, Lokhman Hakim, et al. "Assessing supply network complexity in maritime industry in Malaysia: inter-firms’ relations drives pattern of supply network structure." Logforum 17.1 (2021): 12. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.459
APA Lokhman Hakim Osman, Ahmad Raflis Che Omar, Suraiya Ishak (2021). Assessing supply network complexity in maritime industry in Malaysia: inter-firms’ relations drives pattern of supply network structure. Logforum 17 (1), 12. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.459
ISO 690 OSMAN, Lokhman Hakim, OMAR, Ahmad Raflis Che, ISHAK, Suraiya. Assessing supply network complexity in maritime industry in Malaysia: inter-firms’ relations drives pattern of supply network structure. Logforum, 2021, 17.1: 12. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.459