LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 11, 147-156; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.554

WPŁYW DANYCH WEJŚCIOWYCH NA WYCENĘ WSPÓŁCZYNNIKA DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ (LPI): ESTONIA VS ROSJA

Jelizaveta Janno1, Ekaterina Pavlovna Mochalina2, Galina Vladimirovna Ivankova2, Oksana Labanova3, Marina Latonina3, Elena Safulina3, Anne Uukkivi3

1Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
2
Plekhanov Russian University of Economics (PRUE), Moscow, Russia 3Centre of Real Sciences TTK University of Applied Sciences, Tallinn, Estonia

Streszczenie:

Wstęp: Działalność logistyczna tworzy sieć usług wspomagającą fizyczne przepływy dóbr materialnych, handel międzynarodowy jak i krajowy. Dobrze funkcjonująca logistyka obejmująca swym działaniem handel zagraniczny i transport, jest warunkiem wstępnym przewagi konkurencyjnej danego kraju. Wskaźnik działalności logistycznej Banku Światowego (LPI) jest unikalnym narzędziem dla benchmarkingu, stosowanym od 2007 do oceny działalności logistycznej ponad 160 krajów. Ponieważ LPI jest krytycznym czynnikiem globalnych dążeń dla lepszego zrozumienia i oceny działalności logistycznej, musi on być wyliczany obiektywnie i precyzyjnie. Praca koncentruje się na zbadania aspektów podmiotowych opierając się na obecnej metodologii przy uwzględnieniu możliwego wpływu danych wejściowych na wycenę LPI. Celem pracy jest umożliwienie bardziej obiektywnego podejścia do oceny działalności na poziomie globalnym i międzynarodowym poprzez dokładną analizę wyżej wymienionych czynników ograniczających tą ocenę.

Metody: W pracy zastosowano strategię ilościowej analizy opartej na wycenie LPI w Estonii i Rosji. Analiza PCA (Principal component analysis), jako podstawowa metoda analizy jest wieloczynnikową techniką statystyczną, która umożliwia identyfikację korelacji pomiędzy różnymi danymi. Dane wejściowe zostały zebrane poprzez przeprowadzenie ankiety, stworzonej według standardów Banku Światowego, wśród osób bezpośrednio związanych z logistyką.

Wyniki: Zmodyfikowane metodologiczne podejście do wyceny LPI kładzie nacisk na uogólnienie wyników, poprawiające wynik końcowy oraz pozycjonowanie obu krajów. Ceną negatywną jest fakt dużego wpływu na wynik końcowy odbiegającego wyniku ankiety jednego z badanych respondentów.

Wnioski: Należałoby przeprowadzić dalsze badania zmierzające do lepszej i bardziej obiektywnej wyceny LPI, które powinny być procesem ciągłym, zorientowanych na poprawie jakości danych wejściowych. Niezależnie od LPI, jako podstawowego wskaźnika, równoległe wskazane jest używanie alternatywnego wskaźnika dla oceny rozwoju logistycznej w skali globalnej.

Słowa kluczowe: ocena działania, wskaźnik działalności logistycznej (LPI), logistyka na poziomie krajowym, analiza PCA, dane wejściowe
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 11 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Janno, Jelizaveta, et al. "THE IMPACT OF INITIAL DATA ON THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX ESTIMATION: ESTONIAN AND RUSSIAN STUDY." Logforum 17.1 (2021): 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.554
APA Jelizaveta Janno, Ekaterina Pavlovna Mochalina, Galina Vladimirovna Ivankova, Oksana Labanova, Marina Latonina, Elena Safulina, Anne Uukkivi (2021). THE IMPACT OF INITIAL DATA ON THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX ESTIMATION: ESTONIAN AND RUSSIAN STUDY. Logforum 17 (1), 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.554
ISO 690 JANNO, Jelizaveta, et al. THE IMPACT OF INITIAL DATA ON THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX ESTIMATION: ESTONIAN AND RUSSIAN STUDY. Logforum, 2021, 17.1: 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.554