LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 1, 7-23; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.545

SMART FACTORY: OD KONCEPCJI DO ROZWIĄZAŃ OPERACYJNYCH PRZY ZASTOSOWANIU PANELI TESTUJĄCYCH

Subramaniam Anbuchezhian Puviyarasu, Catherine da Cunha

Ecole Centrale de Nantes Laboratoire LS
2
N, Nantes, France

Streszczenie:

Wstęp: Koncepcja “Smart Factory” jest nowym paradygmatem. Najnowsze badania naukowe wskazują na co najmniej kilka znaczeń pojęcia Smart Factory oraz ich klasyfikacji. Prezentowana praca odpowiada na następujące pytania naukowe: na jakim etapie rozwoju jest Smart Factory? Jakie są jego najistotniejsze cechy charakterystyczne i zdolności? Jakie są operacyjne wyniki i możliwości z obecnie rozwijanych systemów? Jak różne elementy wyposażenia mogą być zintegrowane w metodologię R&D?

Metody: Panele testujące są używane do wspomagania pracy naukowej. Pionowa hierarchiczna metodologia została zastosowana do analizy ostatnich badań naukowych oraz używanych paneli do testowania Smart Factory. W badaniu można wyodrębnić następujące etapy: 1. Przegląd literatury dotyczący koncepcji Smart Factory, 2. Określenie podstawowych cech charakterystycznych i zdolności w oparciu o najświeższy etap rozwoju, 3. Badania eksperymentalne mające na celu analizę działania i wpływu na rozwój zrównoważony różnych scenariuszy.

Wyniki: W pracy przestawiono Smart Factory od przestawienia koncepcji do operacyjnych wyników. Wyniki obejmują: cechy charakterystyczne, zdolności, wpływ czynników. Dwie analizy (literatury oraz badania własne) ilustrują wynik operacyjny i jego wpływ na rozwój zrównoważony.

Wnioski: Zaprezentowana praca podsumowuje obecny stan wiedzy na temat Smart Factory w oparciu o przegląd rozwiązań operacyjnych.

Słowa kluczowe: Smart factory, Industry 4.0, rozwój zrównoważony, zaawansowany technologicznie magazyni dom, wpływ na środowisko
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Puviyarasu, Subramaniam Anbuchezhian, and Catherine da Cunha. "Smart Factory: From concepts to operational sustainable outcomes using test-beds." Logforum 17.1 (2021): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.545
APA Subramaniam Anbuchezhian Puviyarasu, Catherine da Cunha (2021). Smart Factory: From concepts to operational sustainable outcomes using test-beds. Logforum 17 (1), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.545
ISO 690 PUVIYARASU, Subramaniam Anbuchezhian, CUNHA, Catherine da. Smart Factory: From concepts to operational sustainable outcomes using test-beds. Logforum, 2021, 17.1: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.545