LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(4), artykuł 8, 573-592; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.518

OGRANICZENIA WYKLUCZAJĄCE W TRANSPORCIE - WYNIKI BADAŃ METODĄ ILOŚCIOWĄ

Marcin Anholcer1, Arkadiusz Kawa2

1Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland
2
Łukasiewicz Research Network, Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Spośród wszystkich procesów w łańcuchu dostaw, transport jest jednym z najbardziej złożonych i najdroższych. Planując proces transportu, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, m.in. ograniczenia wykluczające nałożone na wybranych dostawców, produkty czy środki transportu. Chociaż są artykuły, w których autorzy omawiają problem ograniczeń wykluczających, to nie ma tych dotyczących badań empirycznych. Nasza praca stara się wypełnić tę lukę. Głównym celem tego artykułu jest analiza znaczenia i wagi różnych wykluczeń w transporcie obecnych w praktyce gospodarczej.

Metody: Przedstawiamy wyniki badania metodą ilościową przeprowadzonego na losowej próbie 300 dostawców usług logistycznych w Polsce, dotyczącego ograniczeń wykluczających w transporcie.

Wyniki: Badania potwierdzają, że warunki wykluczające stanowią ważną część działalności firm zajmujących się transportem towarów. Chociaż rozkłady częstości są różne, w zależności od czynnika, można zauważyć, że każdy został zauważony przez znaczną część respondentów. Analiza potencjalnych zależności pomiędzy zmiennymi pokazuje, że znaczenie i częstotliwość czynników jest raczej niezależna od cech przedsiębiorstwa. Nasze badanie stanowi wkład w teorię i praktykę przedsiębiorstw logistycznych.

Wnioski: Badanie to stanowi rozszerzenie wcześniejszych badań nad ograniczeniami wykluczającymi z wykorzystaniem badań empirycznych. W przyszłych pracach wykorzystamy wyniki badań ilościowych do opracowania modeli matematycznych problemów transportowych i chcemy przygotować bardziej efektywne metody planowania dostaw.

Słowa kluczowe: transport, ograniczenia wykluczające, badania metodą ilościową, logistyka
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Anholcer, Marcin, and Arkadiusz Kawa. "Exclusionary constraints in transport – results of quantitative research." Logforum 16.4 (2020): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.518
APA Marcin Anholcer, Arkadiusz Kawa (2020). Exclusionary constraints in transport – results of quantitative research. Logforum 16 (4), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.518
ISO 690 ANHOLCER, Marcin, KAWA, Arkadiusz. Exclusionary constraints in transport – results of quantitative research. Logforum, 2020, 16.4: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.518