LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(4), artykuł 4, 521-534; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.513

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW WE FRANCZYZIE € PRZEGLĄD LITERATURY

Nurul Ashykin Abd Aziz1, Mohd Hizam Hanafiah2, Mohd Nasrulddin Abd Latif3

1Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, Malaysia
2
Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia 3Politeknik Mukah Sarawak, Sarawak, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Zarządzanie łańcuchem dostaw jest określane jako serce biznesu, również w przypadku biznesu opartego na systemie franczyzy. Konkurencyjny łańcuch dostaw jest krytyczny dla osiągnięcia sukcesu.  Istnieje wiele badań poświęconych wyszukiwaniu trendów w tym obszarze. Celem pracy jest analiza badań w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw biznesu opartego na fanczyzie.

Metody: Wykonano analizę danych z prac opublikowanych w WOS (Web of Science) oraz bazie Scopus w okresie 2000 do 2020, używając w tym celu metody PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematics Review and Meta Analyzes).

Wyniki: Finalnie zostało wyselekcjonowanych 41 prac, które zostały poddane szczegółowej analizie w celu określenia wzorów cytowań prac, wcześniejszych badań w stosunku do prezentowanych w badanych pracach oraz obszarów badań.  Ustalono 10 tematów obszarów badawczych, a mianowicie: zarządzanie kanałami, koordynacja łańcucha dostaw, strategie korporacyjne, zależności sieciowe, logistyka, produkcja, pętla łańcucha dostaw, kanały dystrybucji, zarządzanie przemysłowe i inne.

Wnioski: Stworzono kilka rekomendacji, które powinny być wytycznymi dla dalszych badań dla naukowców zajmujących się zarządzaniem łańcuchem dostaw dla biznesu opartego na fanczyzie.

Słowa kluczowe: analiza systematyczna, łańcuch dostaw, franczyza
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Aziz, Nurul Ashykin Abd, et al. "Supply chain management in franchising literature review: synthesis of conclusions." Logforum 16.4 (2020): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.513
APA Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam Hanafiah, Mohd Nasrulddin Abd Latif (2020). Supply chain management in franchising literature review: synthesis of conclusions. Logforum 16 (4), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.513
ISO 690 AZIZ, Nurul Ashykin Abd, HANAFIAH, Mohd Hizam, LATIF, Mohd Nasrulddin Abd. Supply chain management in franchising literature review: synthesis of conclusions. Logforum, 2020, 16.4: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.513