LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(4), artykuł 1, 475-485; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.502

COVID-19 A ŁAŃCUCH DOSTAW ūYWNOŚCI? ZALEūNOŚCI I PRZYSZŁE TRENDY BADAŃ

Abderahman Rejeb1, Karim Rejeb2, John G. Keogh3

1Széchenyi István University, Győr, Hungary
2
Higher Institute of Computer Science, Ariana, Tunisia 3Henley Business School, University of Reading, UK

Streszczenie:

Wstęp: W ujęciu historycznym, świat już nieraz doświadczał naturalnych katastrof, które miały wpływ w różnym nasileniu na biznes oraz społeczeństwo. COVID-19 (C19) spowodował istotny szok dla systemu oraz przypomniał o kruchości i wrażliwości łańcuchów dostaw żywności. Pandemia wywarła istotny wpływ w szczególności na tą część ogólnego łańcucha dostaw. Wiele przedsiębiorstw produkujących żywność musiało zmienił sposób swojej działalności lub czasowo ją przerwać. Lockdown, ograniczenia w podróżowaniu, zamknięcie części działalności gospodarczej i kwarantanna doprowadziły do strukturalnych zmian w produktywności ekonomii i wpłynęły na zarówno psychiczne zdrowie jak i poziom zamożności obywateli.

Metody: W pracy zaprezentowany jest krytyczny przegląd literatury dotyczącej wpływu C19 na łańcuch dostaw żywności. Dane zostały zebrane na podstawie przeglądu artykułów prasowych z wiodących baz naukowych (np. Scopus), książek, rozdziałów, materiałów konferencyjnych, raportów oraz różnych stron internetowych. Przy wyszukiwaniu tych prac, słowami kluczowymi były słowa: „COVIS-19” oraz „żywność”.

Wyniki i wnioski: Uzyskane wyniki badań sugerują, że pandemia C19 jest niespotykanym wyzwaniem dla łańcuchów dostaw żywności. C19 spowodował obniżenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw żywności, zwiększył koszty logistyki i radykalnie zmienił upodobania konsumentów.  Jak pozytywny efekt, pandemia zwiększyła świadomość marnotrawstwa żywności i istotność niezależności produkcji żywności. Zostały opracowane propozycje dalszych kierunków badań naukowych w tym obszarze. Pokreślono potrzebę tych badań oraz rozpracowanie wpływu C19 na łańcuch dostaw żywności w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw.

Słowa kluczowe: COVID-19, łańcuch dostaw żywności, bezpieczeństwo dostaw żywności, bezpieczeństwo żywności, zachowanie konsumenckie, marnotrawstwo żywności
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Rejeb, Abderahman, et al. "Covid-19 and the food chain? Impacts and future research trends." Logforum 16.4 (2020): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.502
APA Abderahman Rejeb, Karim Rejeb, John G. Keogh (2020). Covid-19 and the food chain? Impacts and future research trends. Logforum 16 (4), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.502
ISO 690 REJEB, Abderahman, REJEB, Karim, KEOGH, John G.. Covid-19 and the food chain? Impacts and future research trends. Logforum, 2020, 16.4: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.502