LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (4) 2020

B.Artykuły oryginalne

Abderahman Rejeb, Karim Rejeb, John G. Keogh
COVID-19 A ŁAŃCUCH DOSTAW ŻYWNOŚCI? ZALEŻNOŚCI I PRZYSZŁE TRENDY BADAŃ
Zeszyt 4/ 2020, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.502
Łukasz Marzantowicz, Katarzyna Nowicka, Mariusz Jedliński
INTELIGENTNY „PLAN B” - W OBLICZU ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCU-CHACH DOSTAW W 2020
Zeszyt 4/ 2020, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.486
Przemysław Niewiadomski
DEZYDERATY DOJRZAŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU PANDEMII COVID-19 - CYFROWA PŁASZCZYZNA MIKROFUNDAMENTÓW LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 4/ 2020, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.495
Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam Hanafiah, Mohd Nasrulddin Abd Latif
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW WE FRANCZYZIE – PRZEGLĄD LITERATURY
Zeszyt 4/ 2020, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.513
Rafael Granillo-Macías
ZARZĄDZANIE ZAPASEM ORAZ OPTYMALIZACJA LOGISTYKI - PODEJŚCIE OPARTE NA EKSPLORACJI DANYCH
Zeszyt 4/ 2020, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.512
Özcan Işik, Yüksel Aydin, Şerife Koşarolu
OSZACOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZENJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ ZA POMOCĄ NOWEJ KOMBINACJI METOD SV ORAZ MABAC
Zeszyt 4/ 2020, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.504
Karolina Werner-Lewandowska
DOJRZAŁOŚĆ LOGISTYCZNA POLSKIEGO SEKTORA USŁUG - WYNIKI BADAŃ
Zeszyt 4/ 2020, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.507
Marcin Anholcer, Arkadiusz Kawa
OGRANICZENIA WYKLUCZAJĄCE W TRANSPORCIE - WYNIKI BADAŃ METODĄ ILOŚCIOWĄ
Zeszyt 4/ 2020, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.518
Łukasz Szopa, Piotr Cyplik
KONCEPCJA BUDOWY TRANSFORMACJI CYFROWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP
Zeszyt 4/ 2020, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.497

Lista recenzentów - 2020 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml