LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (4) 2020

October - December 2020

Spis treści:

COVID-19 A ŁAŃCUCH DOSTAW ŻYWNOŚCI? ZALEŻNOŚCI I PRZYSZŁE TRENDY BADAŃ
Abderahman Rejeb, Karim Rejeb, John G. Keogh
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 1, 475-485; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.502
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
INTELIGENTNY „PLAN B” - W OBLICZU ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCU-CHACH DOSTAW W 2020
Łukasz Marzantowicz, Katarzyna Nowicka, Mariusz Jedliński
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 2, 487-502; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.486
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DEZYDERATY DOJRZAŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU PANDEMII COVID-19 - CYFROWA PŁASZCZYZNA MIKROFUNDAMENTÓW LOGISTYCZNYCH
Przemysław Niewiadomski
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 3, 503-519; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.495
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW WE FRANCZYZIE – PRZEGLĄD LITERATURY
Nurul Ashykin Abd Aziz, Mohd Hizam Hanafiah, Mohd Nasrulddin Abd Latif
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 4, 521-534; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.513
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE ZAPASEM ORAZ OPTYMALIZACJA LOGISTYKI - PODEJŚCIE OPARTE NA EKSPLORACJI DANYCH
Rafael Granillo-Macías
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 5, 535-547; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.512
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OSZACOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZENJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ ZA POMOCĄ NOWEJ KOMBINACJI METOD SV ORAZ MABAC
Özcan Işik, Yüksel Aydin, Şerife Koşarolu
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 6, 549-559; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.504
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DOJRZAŁOŚĆ LOGISTYCZNA POLSKIEGO SEKTORA USŁUG - WYNIKI BADAŃ
Karolina Werner-Lewandowska
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 7, 561-571; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.507
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OGRANICZENIA WYKLUCZAJĄCE W TRANSPORCIE - WYNIKI BADAŃ METODĄ ILOŚCIOWĄ
Marcin Anholcer, Arkadiusz Kawa
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 8, 573-592; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.518
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KONCEPCJA BUDOWY TRANSFORMACJI CYFROWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP
Łukasz Szopa, Piotr Cyplik
Logforum. 2020. 16(4), artykuł 9, 593-601; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.497
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2020 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml