LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(3), artykuł 8, 421-429; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.446

MODEL WIELOKRYTERIALNEGO GRUPOWANEGO PODEJMO-WANIA DECYZJI PRZY ZASTOSOWANIU JEDNOWARTOŚCIOWYM UKŁADZIE NEUTROSOFICZNYM

Suman Das, Rakhal Das, Binod Chandra Tripathy

Tripura University, Tripura, India

Streszczenie:

 

Wstęp: W pracy przybliżono kilka rodzajów podejmowania decyzji w układzie neutrosoficznym. Celem pracy jest opracowanie modelu neutrosoficznego wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCGDM) w oparciu o funkcje hybrydowej akuratności dla akceptacji ofert w uproszczonym neutrosoficznym środowisku.  Wybrano pięć kryteriów na podstawie opinii ekspertów, które były użyte w trakcie budowania oferty. W trakcie badań zostały użyte funkcje oceny, akuratności, hybrydowe dla pojedynczych wartości neutrosoficznych (SVNNs) oraz metoda rankingu dla  SVNNs. Służyły one jako wspomaganie do podejmowania decyzji.

Metody: Podejmowanie decyzji w niepewnym środowisku jest istotnym czynnikiem współcześnie. W tym celu opracowano wielokryterialny model podejmowania decyzji przy zastosowaniu jednowartościowego układu neutrosoficznego.

 Wyniki: Opracowano algorytm podejmowania decyzji wyboru kontrahenta budowlanego dla zleceń rządowych.

Wnioski: Opracowany algorytm został przetestowany na przykładzie. W analizie uwzględniono pięć kryteriów, niemniej jednak opracowany algorytm może być użyty do wielokryterialnego podejmowania decyzji.

Słowa kluczowe: układ neutrosoficzny, nieokreśloność, układ rozmyty, podejmowanie decyzji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Das, Suman, et al. "Multi-criteria group decision making model using single-valued neutrosophic set." Logforum 16.3 (2020): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.446
APA Suman Das, Rakhal Das, Binod Chandra Tripathy (2020). Multi-criteria group decision making model using single-valued neutrosophic set. Logforum 16 (3), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.446
ISO 690 DAS, Suman, DAS, Rakhal, TRIPATHY, Binod Chandra. Multi-criteria group decision making model using single-valued neutrosophic set. Logforum, 2020, 16.3: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.446