LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(3), artykuł 7, 409-420; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.468

PRZEGLĄD ESTOŃSKIEGO RYNKU LOGISTYCZNEGO 2018: ANALIZA I WNIOSKI

Ain Kiisler1, Tomi Solakivi2, Olli-Pekka Hilmola3

1Tallinn University of Technology (Taltech), Tallinn, Estonia
2
University of Turku, Turku, Finland 3LUT University, Kouvola, Finland

Streszczenie:

 

Wstęp: analiza estońskiego rynku logistycznego była realizowana trzy razy (w latach 2007, 2012 oraz 2018). Poniższa praca prezentuje najświeższe wyniki dotyczące warunków operacyjnych oraz kosztów logistycznych. Badanie obejmuje przedsiębiorstwa z branży przetwórczej, handlowej i logistycznej.

Metody: Dane wejściowe zostały zebrane poprzez ankiety przeprowadzone on-line w okresie lato - wczesna jesień 2018. Uzyskana 122 odpowiedzi od przedsiębiorstw z branży przetwórczej, handlowej oraz logistycznej. Uzyskane wyniki zostały porównane z wcześniej uzyskanymi wynikami z poprzednich lat, przy zastosowaniu tej samej metodologii.

Wyniki: Wyniki wskazują, że estoński rynek logistyczny wykazuje objawy przegrzania oraz wyraźny wzrost kosztów operacji logistycznych. Dostawcy usług logistycznych doświadczają wyraźniejszych negatywnych efektów w porównaniu z przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Zaobserwowano wzrost zapasów oraz okresów dostaw, co skutkuje dłuższymi cyklami obiegu pieniężnego.

Wnioski: Wzrost kosztów logistycznych pozostaje wyzwaniem przyszłości dla estońskich logistyków. Jednak rozwój i jakość usług logistycznych wzrasta i jest na wysokim poziomie.

 
Słowa kluczowe: koszty logistyczne, rynek logistyczny, działalność logistyczna, Estonia
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Kiisler, Ain, et al. "Estonian logistics market 2018 survey: analysis and findings ." Logforum 16.3 (2020): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.468
APA Ain Kiisler, Tomi Solakivi, Olli-Pekka Hilmola (2020). Estonian logistics market 2018 survey: analysis and findings . Logforum 16 (3), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.468
ISO 690 KIISLER, Ain, SOLAKIVI, Tomi, HILMOLA, Olli-Pekka. Estonian logistics market 2018 survey: analysis and findings . Logforum, 2020, 16.3: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.468