LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(3), artykuł 6, 397-408; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.493

ROZWIĄZANIA CZTEROCZYNNIKOWEGO PROBLEM TRANSPOR-TOWEGO PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO

Volodymyr Skitsko, Mykola Voinikov

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

Streszczenie:

 

Wstęp: W warunkach komputerowej transformacji, efektywny proces podejmowania decyzji powinien obejmować wykorzystania modeli metod matematycznych. Przykładem takiej sytuacji jest problem transportowy, który jest problemem alokacji zasobów, występujący w takich obszarach jak produkcji, technologie informatyczne, itp. W celu uzyskania precyzyjniejszych rozwiązań, można zastosować wieloczynnikowy problem transportowy, który umożliwia uwzględnienie wielu zmiennych.

 Metody: W pracy zastosowano algorytm genetyczny dla rozwiązania czteroczynnikowych problemów transportowych.

Wyniki: Wyszczególniono kroki algorytmu genetycznego dla czteroczynnikowego problem transportowego. Udowodnione, że kroki algorytmu genetycznego są takie same dla wszystkich typów czteroczynnikowych problemów transportowych, z wyjątkiem pierwszego kroku (inicjalizacji), który został opisany osobno dla każdego z typów problemu transportowego.

W oparciu o wyniki teoretyczne, utworzono programowanie dla algorytmu genetycznego dla rozwiązywania czteroczynnikowych problemów transportowych przy użyciu opensourcowego języka typescript.

Wnioski: W pracy zaproponowano zastosowanie algorytmu genetycznego dla rozwiązywania wieloczynnikowych problemów transportowych. Analizowany problem wymaga dalszych badań, szczególnie w zakresie wpływu zmian poszczególnych parametrów algorytmu genetycznego (wielkości populacji, mutacji, współczynnika podziału, itp.) na efektywność algorytmu w rozwiązywaniu czteroczynnikowych problemów transportowych.

Słowa kluczowe: czteroczynnikowy problem transportowy, symetryczny problem transportowy, algorytm genetyczny, wdrożenie programu
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Skitsko, Volodymyr, and Mykola Voinikov. "Solving four-index transportation problem with the use of a genetic algorithm." Logforum 16.3 (2020): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.493
APA Volodymyr Skitsko, Mykola Voinikov (2020). Solving four-index transportation problem with the use of a genetic algorithm. Logforum 16 (3), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.493
ISO 690 SKITSKO, Volodymyr, VOINIKOV, Mykola. Solving four-index transportation problem with the use of a genetic algorithm. Logforum, 2020, 16.3: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.493