LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(3), artykuł 4, 373-383; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.450

SZANSA WYKORZYSTANIA TRUCK PLATOONING DLA TRANSPORT PUSTYCH SAMOCHODÓW W OBLICZU BRAKU RÓWNOWAGI ILOŚCI PRZEWOZÓW

Terumitsu Hirata, Taiki Fukaya

Ibaraki University, Ibaraki, Japan

Streszczenie:

 

Wstęp: W Japonii prawie 30% ciężarówek jeździ bez ładunku pomimo trudności w rekrutacji odpowiedniej ilości kierowców, szczególnie zjawisko to występuje w transporcie międzymiastowym. Biorąc pod uwagę nierównomierne rozłożenie potrzeb przewozowych, wydaje się nieuniknione występowanie pustych przewozów bez ładunków. Obiecującą technologią dla rozwiązanie tego problemu jest truck platooning (zintegrowane konwoje), dzięki które samochody dostawcze automatycznie podążają za pierwszym pojazdem, dzięki czemu umożliwiają oszczędność zużywanego paliwa oraz ograniczają konieczny wkład ze trony kierowcy. W pracy zaproponowano model biznesowy umożliwiający zastosowanie technologii truck platooning do transportu pustych samochodów, istnieje, których wynika z niezrównoważonego zapotrzebowania na transport ładunków.

Metody: Po przeanalizowaniu popytu na usługi transportowe w Japonii, wykazujący brak równowagi, stworzono model analityczny określający wpływ zastosowania truck platooning do przewozu pustych samochodów na koszt robocizny oraz samochodów. Następnie przeanalizowano wpływ na rynek transportowy i przetestowano model na danych pochodzących z obecnego rynku transportowego w Japonii.

Wyniki: Na podstawie wyników analizy, w której użyto danych pozyskanych przez okres 3 dni w Japonii, oszacowano redukcję kosztów o 16% odnośnie zapotrzebowania na samochody oraz o 44% odnośnie czasu odpoczynku. Zaproponowany model operacyjny truck platooning dla pustych samochodów daje więc istotne benefit w transporcie międzyregionalnym, obejmując koszty transportowe oraz środowisko pracy kierowców na długich trasach.

Wnioski: W pracy zaproponowano nową koncepcję zastosowania technologii truck platooning dla transportu pustych samochodów wynikającą ze niezrównoważonego popytu na usługi transportowe. Aczkolwiek proponowana operacja daje potencjalnie istotne benefity, metoda ta zakłada poluzowanie regulacji czasu pracy poprzez uwzględnienie autonomicznych przewozów i truck platooning. Uzyskane benefity z zastosowania tej metody są istotne i w związku z tym warte jest rozważenie poluzowania regulacji dotyczących czasu pracy, uwzględniając bezpieczeństwo operacji truck platooning i jej wpływu na środowisko pracy kierowcy.

Słowa kluczowe: truck platooning, pusty przewóz, nierównomierne rozłożenie potrzeb przewozowych, regulacja czasu pracy, środowisko pracy kierowców, koszt samochodu
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Hirata, Terumitsu, and Taiki Fukaya. "Potential of truck platooning for transporting empty trucks considering intercity freight demand imbalances." Logforum 16.3 (2020): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.450
APA Terumitsu Hirata, Taiki Fukaya (2020). Potential of truck platooning for transporting empty trucks considering intercity freight demand imbalances. Logforum 16 (3), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.450
ISO 690 HIRATA, Terumitsu, FUKAYA, Taiki. Potential of truck platooning for transporting empty trucks considering intercity freight demand imbalances. Logforum, 2020, 16.3: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.450