LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (3) 2020

July - September 2020

Spis treści:

ALGORYTM KSZTAŁTOWANIA PRIORYTETÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Bożena Zwolińska, Agnieszka A. Tubis
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 1, 333-345; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.409
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
HYBRYDOWE I ALTERNATYWNE MECHANIZMY KOORDYNACJI DZIAŁAŃ WIELOPODMIOTOWYCH: IMPLIKACJE DLA ZAKORZENIENIA RELACYJNEGO W TRIADYCZNYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Artur Świerczek
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 2, 347-361; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.479
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BLOCKCHAIN I ZRÓWNOWAŻONOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
Abderahman Rejeb, Karim Rejeb
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 3, 363-372; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.467
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SZANSA WYKORZYSTANIA TRUCK PLATOONING DLA TRANSPORT PUSTYCH SAMOCHODÓW W OBLICZU BRAKU RÓWNOWAGI ILOŚCI PRZEWOZÓW
Terumitsu Hirata, Taiki Fukaya
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 4, 373-383; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.450
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYZNACZNIKI WIELKOŚCI PRZEWOZÓW I SPRAWNOŚCI W TRANSPORCIE I MAGAZYNOWANIU
Büşra Gezikol , Hakan Tunahan , Seren Özsoy
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 5, 385-396; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.453
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZWIĄZANIA CZTEROCZYNNIKOWEGO PROBLEM TRANSPOR-TOWEGO PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO
Volodymyr Skitsko, Mykola Voinikov
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 6, 397-408; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.493
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PRZEGLĄD ESTOŃSKIEGO RYNKU LOGISTYCZNEGO 2018: ANALIZA I WNIOSKI
Ain Kiisler, Tomi Solakivi, Olli-Pekka Hilmola
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 7, 409-420; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.468
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL WIELOKRYTERIALNEGO GRUPOWANEGO PODEJMO-WANIA DECYZJI PRZY ZASTOSOWANIU JEDNOWARTOŚCIOWYM UKŁADZIE NEUTROSOFICZNYM
Suman Das, Rakhal Das, Binod Chandra Tripathy
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 8, 421-429; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.446
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY WSPOMAGANIEM ZARZĄDZANIA W PROGRAMCH SZKOLENIOWYCH I MOTYWACJĄ REALIZACJI ZADAŃ Z MOTYWACJĄ DO NAUKI JAKO MEDIATOREM
Nur Izzaty Mohamad, Azman Ismail, Azmawaty Mohamad Nor
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 9, 431-446; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.458
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPRACOWYWANIE I PRIORYTETYZACJA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA ALPHA MINING COMPANY PRZY ZASTOSOWANIU METODY WASPAS
Seyed Moslem Seyed Mirzaee, Seyed Heydar Mirfakhredini, Alireza Nasser Sadrabadi, Ali Morovati Sharifabadi
Logforum. 2020. 16(3), artykuł 10, 447-463; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.473
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml