LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (3) 2020

B.Artykuły oryginalne

Bożena Zwolińska, Agnieszka A. Tubis
ALGORYTM KSZTAŁTOWANIA PRIORYTETÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Zeszyt 3/ 2020, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.409
Artur Świerczek
HYBRYDOWE I ALTERNATYWNE MECHANIZMY KOORDYNACJI DZIAŁAŃ WIELOPODMIOTOWYCH: IMPLIKACJE DLA ZAKORZENIENIA RELACYJNEGO W TRIADYCZNYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Zeszyt 3/ 2020, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.479
Abderahman Rejeb, Karim Rejeb
BLOCKCHAIN I ZRÓWNOWAŻONOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
Zeszyt 3/ 2020, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.467
Terumitsu Hirata, Taiki Fukaya
SZANSA WYKORZYSTANIA TRUCK PLATOONING DLA TRANSPORT PUSTYCH SAMOCHODÓW W OBLICZU BRAKU RÓWNOWAGI ILOŚCI PRZEWOZÓW
Zeszyt 3/ 2020, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.450
Büşra Gezikol , Hakan Tunahan , Seren Özsoy
WYZNACZNIKI WIELKOŚCI PRZEWOZÓW I SPRAWNOŚCI W TRANSPORCIE I MAGAZYNOWANIU
Zeszyt 3/ 2020, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.453
Volodymyr Skitsko, Mykola Voinikov
ROZWIĄZANIA CZTEROCZYNNIKOWEGO PROBLEM TRANSPOR-TOWEGO PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO
Zeszyt 3/ 2020, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.493
Ain Kiisler, Tomi Solakivi, Olli-Pekka Hilmola
PRZEGLĄD ESTOŃSKIEGO RYNKU LOGISTYCZNEGO 2018: ANALIZA I WNIOSKI
Zeszyt 3/ 2020, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.468
Suman Das, Rakhal Das, Binod Chandra Tripathy
MODEL WIELOKRYTERIALNEGO GRUPOWANEGO PODEJMO-WANIA DECYZJI PRZY ZASTOSOWANIU JEDNOWARTOŚCIOWYM UKŁADZIE NEUTROSOFICZNYM
Zeszyt 3/ 2020, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.446
Nur Izzaty Mohamad, Azman Ismail, Azmawaty Mohamad Nor
ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY WSPOMAGANIEM ZARZĄDZANIA W PROGRAMCH SZKOLENIOWYCH I MOTYWACJĄ REALIZACJI ZADAŃ Z MOTYWACJĄ DO NAUKI JAKO MEDIATOREM
Zeszyt 3/ 2020, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.458
Seyed Moslem Seyed Mirzaee, Seyed Heydar Mirfakhredini, Alireza Nasser Sadrabadi, Ali Morovati Sharifabadi
OPRACOWYWANIE I PRIORYTETYZACJA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA ALPHA MINING COMPANY PRZY ZASTOSOWANIU METODY WASPAS
Zeszyt 3/ 2020, artykuł 10   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.473

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml