LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(2), artykuł 9, 279-286; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.391

BIODEGRADOWALNE OPAKOWANIA NA BAZIE PLA O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Natalia Czaja-Jagielska, Anna Praiss, Michał Walenciak, Dajana Zmyślona, Natalia Sankowska

Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Opakowanie jest nieodłącznym elementem większości produktów dostępnych na rynku. Oprócz pierwotnej, pasywnej funkcji ochronnej i logistycznej jest także doskonałym narzędziem do rozwoju innowacji. W poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw rola opakowań w sprawnym przemieszczaniu towarów od producenta do odbioru odgrywa duże znaczenie. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane opakowania nie tylko w istotny sposób mogą wpłynąć na obniżenie kosztów, ale także zapewnić jakość i bezpieczeństwo całego łańcucha. Z punktu widzenia ekologicznego coraz częściej wykorzystuje się opakowania na bazie surowców odnawialnych, np. na bazie PLA. Podstawowym zadaniem opakowań jest zabezpieczenie produktu przed niekorzystnymi zmianami jakie są następstwem oddziaływań czynników zarówno egzo – jak i endogennych na zapakowany w nie produkt podczas transportu i przechowywania. Jednym z rodzajów innowacji opakowaniowych są opakowania przeciwdrobnoustrojowe - jako sposób aktywnej ochrony zapakowanych produktów. Ochrona towarów przed psuciem mikrobiologicznym wydłuża okres przydatności do spożycia, a jednocześnie ułatwia procesy przechowywania. 

Metody: Celem badania jest uzyskanie biodegradowalnych folii na bazie PLA o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Zastosowano cztery różne naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe: olejek goździkowy, olejek miętowy i dwa proszki zawierające nizynę (Nisaplin i Novagard). Przetestowano właściwości mechaniczne, barierowe, antymikrobiologiczne i optyczne.

Wyniki: Dodatek środków przeciwdrobnoustrojowych zmienił właściwości badanych prób w różnym stopniu. Badane folie wykazały aktywność przeciwdrobnoustrojową, jednak dodanie środków przeciwdrobnoustrojowych osłabiło właściwości mechaniczne i zmieniło ich kolor.

Wnioski: Przytoczone badania potwierdziły, że PLA można stosować jako matrycę polimerową dla różnych środków przeciwdrobnoustrojowych. Mogą hamować rozwój bakterii w żywności lub kosmetykach, a przy ich przyszłym zastosowaniu należy wziąć pod uwagę wpływ na właściwości mechaniczne. Testowane folie mogą korzystnie oddziaływać na zapakowane produkty w całym systemie logistycznym, wydłużając ich termin przydatności do spożycia, a jednocześnie ich biodegradowalność sprawia, że są opakowaniami przyjaznymi środowisku.

Słowa kluczowe: opakowania przeciwdrobnoustrojowe, opakowanie aktywne, opakowanie biodegradowalne, właściwości mechaniczne, właściwości barierowe
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Czaja-Jagielska, Natalia, et al. "Biodegradable packaging based on pla with antimicrobial properties ." Logforum 16.2 (2020): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.391
APA Natalia Czaja-Jagielska, Anna Praiss, Michał Walenciak, Dajana Zmyślona, Natalia Sankowska (2020). Biodegradable packaging based on pla with antimicrobial properties . Logforum 16 (2), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.391
ISO 690 CZAJA-JAGIELSKA, Natalia, et al. Biodegradable packaging based on pla with antimicrobial properties . Logforum, 2020, 16.2: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.391