LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(2), artykuł 8, 271-278; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.390

NANOCZĄSTKI METALI W NANOSENSORACH ZAPEWNIAJĄCYCH JAKOŚĆ ūYWNOŚCI

Renata Dobrucka

Poznan University of Economics and Business, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Nanotechnologia jest stosowana w przemyśle spożywczym w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i jest wykorzystywana zarówno w  przetwórstwie żywności, jak i wykrywaniu zanieczyszczeń. Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności  jest ważną kwestią w łańcuchu dostaw żywności. Aby chronić konsumentów przed skażeniem, zafałszowaniem i psuciem, absolutnie konieczne jest przeprowadzenie  oceny jakości żywności, ze względu na  narażenie na substancje, które mogą być szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Metody: W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej  nanosensorów zawierających nanocząstki metali, które służą do wykrywania obecności zanieczyszczeń chemicznych, patogenów i toksyn, a także do monitorowania stanu jakości żywności. Takie rozwiązania niewątpliwie przyczynią się do utrzymania bezpieczeństwa i jakości żywności.

Wyniki i podsumowanie: Obecnie łańcuchy dostaw żywności stają się coraz bardziej złożone, ograniczenia środowiskowe stają się coraz surowsze, a konsumenci zmieniają sposób, w jaki wybierają i spożywają żywność. Wszystkie te czynniki  powodują zainteresowanie i coraz większą dbałość o jakość i bezpieczeństwo żywności. Zastosowanie nanocząstek w przemyśle spożywczym daje szerokie perspektywy, w związku z  tym uzasadnione są dalsze badania w tym obszarze. Wraz z rozwojem badań i rozwoju nanotechnologii będą również rosnąć możliwości, jakie przemysł spożywczy może czerpać z nanonauki.

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanosensor, bezpieczeństwo żywności
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Dobrucka, Renata. "Metal nanoparticles in nanosensors for food quality assurance." Logforum 16.2 (2020): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.390
APA Renata Dobrucka (2020). Metal nanoparticles in nanosensors for food quality assurance. Logforum 16 (2), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.390
ISO 690 DOBRUCKA, Renata. Metal nanoparticles in nanosensors for food quality assurance. Logforum, 2020, 16.2: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.390