LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial) Logforum. 2020. 16(2), artykuł 6, 251-260; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.436

SYSTEM WSPARCIA DECYZJI W WSPÓŁPRACY LOGISTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ZMODYFIKOWANEJ METODY VIKOR W ROZMYTYM ŚRODOWISKU

Anna Tatarczak

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Lublin, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W artykule zaproponowano nową metodologię podejmowania decyzji dotyczących tworzenia koalicji  między  wieloma firmami w celu osiągnięcia wydajności operacyjnej. Rozważany jest przypadek horyzontalnej współpracy między firmami, a następnie badana jest opłacalność współpracy horyzontalnej przy projektowaniu umów o współpracę.

Metody: W pracy przedstawiono zastosowanie podejścia hybrydowego do wspomagania decyzji grupowych w przypadku problemu koalicji. Zintegrowano wielokryterialne podejmowanie decyzji (MCDM) i intuicyjną teorię zbiorów rozmytych (IFS), aby zapewnić grupowe wsparcie decyzji przy osiągnięciu konsensusu. Ponadto zastosowano metodę entropii do identyfikacji wag osób podejmujących decyzje.

Wyniki: Proponowane zintegrowane podejście zostało poddane dalszej analizie za pomocą przykładu. Zastosowana tutaj procedura decyzyjna ma prostą strukturę, dzięki czemu można ją łatwo wdrożyć za pomocą komputera.

Wnioski: Badania te mogą być korzystne dla decydentów, badaczy i organizacji, pomagając im zaprojektować i zaplanować  współpracę horyzontalną.

Słowa kluczowe: tworzenie koalicji, współpraca logistyczna, analiza decyzji wielokryterialnych, grupowe podejmowanie decyzji, wartość Shapleya, VIKOR
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Tatarczak, Anna. "A decision making support system in logistics cooperation using a modified VIKOR method under an intuituinistic fuzzy environment." Logforum 16.2 (2020): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.436
APA Anna Tatarczak (2020). A decision making support system in logistics cooperation using a modified VIKOR method under an intuituinistic fuzzy environment. Logforum 16 (2), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.436
ISO 690 TATARCZAK, Anna. A decision making support system in logistics cooperation using a modified VIKOR method under an intuituinistic fuzzy environment. Logforum, 2020, 16.2: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.436