LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(2), artykuł 3, 219-227; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.415

ROZWÓJ KOSZTÓW W LOGISTYCE JAKO POCHODNA INDUSTRY 4.0

Dagmar Čámská1, Jiří Klečka2

1Czech Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic
2
Czech University of Chemistry and Technology Prague, Prague, Czech Republic

Streszczenie:

Wstęp: W pracy poruszane jest zagadnienie rozwoju kosztów oraz ich struktury w przedsiębiorstwach logistycznych. Wdrożenie Industry 4.0 pociąga za sobą istotne zmiany w technologiach, biznesie oraz środowisku dla wszystkich rodzajów firm, w tym również logistycznych. Niektóre obszary logistyki jak magazynowanie powinny być nawet pionierami we wdrażaniu Industry 4.0. Ma to bezpośredni wpływ na zmienne ekonomiczne i ich ogólną kondycję. Wyzwania, jakie stawia Industry 4.0 dotyczą nie tylko firm ale również dla rządu. Niezbędne jest monitorowanie środowiska oraz opis zachodzących zmian.

Metody: Dane do analizy pochodzą z publikowanych zeznań finansowych korporacji. Sama analiza opiera się na analizie porównawczej tych sprawozdań, opisujących strukturę kosztów oraz rozwój kosztów na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw działających w branży logistycznej. Szczególnej analizie poddano wskaźniki analitycznej wybranych pozycji kosztowych, jak również dokonano analizy całości kosztów i zyskowności.

Wyniki: Uzyskana struktura kosztów została podsumowana i oszacowana statystyką opisową.

Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują czy i jak istotne są zmiany w poziomie i strukturze kosztów oraz zyskowności przedsiębiorstw logistycznych. Nadchodzący Industry 4.0 będzie miał poważny wpływ na biznes, zarówno na poziomie rządu jak i poszczególnych przedsiębiorstw. W pracy udowodniono, że inicjację Industry 4.0 można już zauważyć w wynikach firm.

Słowa kluczowe: koszt operacyjny, struktura kosztów, Czechy, CZ-NACE H, Industry 4.0
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Čámská, Dagmar, and Jiří Klečka. "Cost development in logistics due to industry 4.0." Logforum 16.2 (2020): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.415
APA Dagmar Čámská, Jiří Klečka (2020). Cost development in logistics due to industry 4.0. Logforum 16 (2), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.415
ISO 690 ČÁMSKÁ, Dagmar, KLEčKA, Jiří. Cost development in logistics due to industry 4.0. Logforum, 2020, 16.2: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.415