LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(2), artykuł 12, 311-321; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.411

PLATOONING POJAZDÓW CIĘūAROWYCH W KONTEKŚCIE CELÓW ZRÓWNOWAūONEGO ROZWOJU ZDEFINIOWANYCH W STRATEGIACH UNII EUROPEJSKIEJ

Mateusz Pająk1, Piotr Cyplik2

1Poznan School of Logistics, Poznań, Poland
2
Poznań University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Konsekwencją rosnącego rynku konsumenckiego jest wzrost sektora transportu i logistyki szacowany w Europie na 42% do roku 2050. Dlatego też innowacje w transporcie stały się jednym z kluczowych obszarów dla łańcuchów dostaw. Wyzwaniem jest nie tylko sprostanie oczekiwaniom rynku, ale także osiągnięcie tego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o wielkość wpływu platooningu pojazdów ciężarowych na cele zrównoważonego rozwoju sformułowane w wybranych strategiach Unii Europejskiej.

Metody: Na podstawie przeglądu literatury, autor wniósł wkład tą publikacją, ustanawiając związek między rozwiązaniem platooningu pojazdów ciężarowych a celami zrównoważonego rozwoju określonymi w strategiach Unii Europejskiej.

Wyniki: Autor zidentyfikował mocne i słabe strony platooningu pojazdów ciężarowych w kontekście celów zrównoważonego rozwoju: cel ekonomiczny osiągany poprzez redukcję zużycia paliwa, cel ekologiczny osiągany dzięki przyczynianiu się do niższej emisji CO2 oraz cel społeczny osiągany poprzez zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Wnioski: Przeprowadzona analiza częściowo potwierdza a częściowo odrzuca tezę o platooningu pojazdów ciężarowych jako jednego z elementów wspierających zrównoważony rozwój zgodnie z założeniami strategii Unii Europejskiej. Platooning pojazdów ciężarowych może wspierać cele zrównoważonego rozwoju. Na obecnym etapie, jednakże, skala wpływu tego rozwiązania na cele zrównoważonego rozwoju nie jest znacząca. Jest tak ponieważ pojazdy ciężarowe w platooningu stosują nadal paliwa konwencjonalne a stan legislacji w krajach Unii Europejskiej nie pozwala jeszcze na pełną komercjalizację tego rozwiązania i generowanie wspomnianych korzyści dla rynku transportowego oraz zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: platooning, zrównoważony rozwój
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 12 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Pająk, Mateusz, and Piotr Cyplik. "Truck platooning in the context of sustainable development’s targets defined in European Union’s strategies." Logforum 16.2 (2020): 12. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.411
APA Mateusz Pająk, Piotr Cyplik (2020). Truck platooning in the context of sustainable development’s targets defined in European Union’s strategies. Logforum 16 (2), 12. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.411
ISO 690 PAJĄK, Mateusz, CYPLIK, Piotr. Truck platooning in the context of sustainable development’s targets defined in European Union’s strategies. Logforum, 2020, 16.2: 12. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.411