LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(2), artykuł 10, 287-298; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.383

ZALEūNOŚCI POMIĘDZY MARKETINGIEM, REPUTACJĄ FIRMY I POLITYKĄ MARKI: ROLA MEDIACYJNA LOJALNOŚCI MARKI

Asif Mahmood1, Syed Zeeshan Haider2

1Namal Institute, Mianwali, Pakistan
2
National University of Computer and Emerging Sciences Chiniot-Faisalabad, Punjab, Pakistan

Streszczenie:

Wstęp: Utrzymanie klientów w relacjach długoterminowych, umożliwiających osiąganie stabilnych zysków jest kluczowym zagadnieniem w branży szybko rotujących dóbr zbywalnych (FMCG). Ze względu na stosunkową łatwość uzyskiwania zysków na tym rynku, można zaobserwować dużą ilość nowych podmiotów wkraczających na wschodzące rynki FMCG. W celu zatrzymania istniejących klientów na dłuższy okres czasu i przywiązanie ich do danej marki, firmy przeznaczają znaczne kwoty na kampanie reklamowe.  W obrębie działań marketingowych na rynku FMCG można zaobserwować dwa kierunki: informujący oraz normatywny.

Celem pracy jest określenie stopnia powiązania pomiędzy podejściem normatywnym i informującym a lojalnością marki w kontekście rynku FMCG. Główny nacisk położono na zrozumienie zależności pomiędzy trzema ważnymi zmiennymi: reputacją firmy, lojalnością marki oraz polityką marki w obrębie rynku FMCG.

Metody: Dane zostały zebrany przy użyciu ankiety o liczbie prób 400, pochodzących z czterech różnych miast w Pakistanie. Zależności pomiędzy zmiennymi były badane przy użyciu analizy regresji. Na początku określono niezależność każdej ze zmiennych w stosunku do pozostałych, następnie zmierzono efekt mediacyjny lojalności marki na relacje pomiędzy reputacją firmy a polityką marki.

Wyniki: Uzyskane wyniki wskazały na większy wpływ informacyjnego podejścia działań marketingowych na lojalność marki aniżeli podejście normatywne dla sektora FMCG. Z drugiej strony, wyniki sugerują, że reputacja firmy oraz lojalność marki mają ważne, ale nie główny wpływ na politykę marki dla produktów FMCG.

Wnioski: Praca ma istotne znaczenia dla specjalistów marketingu oraz praktyków, będąc wskazówką odnośnie strategicznych kierunków prawidłowego prowadzenia kampanii marketingowych.

Słowa kluczowe: metody ogłoszeniowe, reputacja firmy, polityka marki, lojalność wobec marki, branża FMCG
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Mahmood, Asif, and Syed Zeeshan Haider. "Relationship of advertising appeals, corporate reputation and brand advocacy: The mediation role of brand loyalty." Logforum 16.2 (2020): 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.383
APA Asif Mahmood, Syed Zeeshan Haider (2020). Relationship of advertising appeals, corporate reputation and brand advocacy: The mediation role of brand loyalty. Logforum 16 (2), 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.383
ISO 690 MAHMOOD, Asif, HAIDER, Syed Zeeshan. Relationship of advertising appeals, corporate reputation and brand advocacy: The mediation role of brand loyalty. Logforum, 2020, 16.2: 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.383