LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (2) 2020

April - June 2020

Spis treści:

NOWY JEDWABNY SZLAK: MOŻLIWOŚCI GLOBALNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW I WYZWANIA DLA DALSZEGO ROZWOJU
Norbert Wagener, Bernard Aritua, Tong Zhu
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 1, 193-207; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.403
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
NARODOWY SYSTEM LOGISTYCZNY ROSJI – GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU
Ruslan Beysenbaev, Yuri Dus
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 2, 209-218; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.395
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZWÓJ KOSZTÓW W LOGISTYCE JAKO POCHODNA INDUSTRY 4.0
Dagmar Čámská, Jiří Klečka
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 3, 219-227; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.415
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
RANGOWANIE SZANS WE WDRAŻANIU KONCEPCJI OMNICHANNEL
Hubert Wojciechowski, Łukasz Hadaś
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 4, 229-237; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.381
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
METODA OKRESOWA COPRAS-G: ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKA SPRAWNOŚCI LOGISTYCZNEJ (LPI)
Burcu Adiguzel Mercangoz, Bahadir Yildirim, Sultan Kuzu Yildirim
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 5, 239-250; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.432
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SYSTEM WSPARCIA DECYZJI W WSPÓŁPRACY LOGISTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ZMODYFIKOWANEJ METODY VIKOR W ROZMYTYM ŚRODOWISKU
Anna Tatarczak
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 6, 251-260; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.436
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL DOJRZAŁOŚCI LOGISTYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH: STAN OBECNY I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ
Monika Kosacka-Olejnik
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 7, 261-269; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.401
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
NANOCZĄSTKI METALI W NANOSENSORACH ZAPEWNIAJĄCYCH JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
Renata Dobrucka
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 8, 271-278; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.390
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BIODEGRADOWALNE OPAKOWANIA NA BAZIE PLA O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH
Natalia Czaja-Jagielska, Anna Praiss, Michał Walenciak, Dajana Zmyślona, Natalia Sankowska
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 9, 279-286; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.391
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY MARKETINGIEM, REPUTACJĄ FIRMY I POLITYKĄ MARKI: ROLA MEDIACYJNA LOJALNOŚCI MARKI
Asif Mahmood, Syed Zeeshan Haider
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 10, 287-298; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.383
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SHOPFLOOR MANAGEMENT (SFM) JAKO NARZĘDZIE USPRAWNIAJĄCE STEROWANIE PRODUKCJĄ I WIZUALIZACJĘ WYNIKÓW
Maciej Ciszewski, Magdalena K. Wyrwicka
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 11, 299-310; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.385
streszczenie nr 11 streszczenie artykuł nr 11 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PLATOONING POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH W KONTEKŚCIE CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZDEFINIOWANYCH W STRATEGIACH UNII EUROPEJSKIEJ
Mateusz Pająk, Piotr Cyplik
Logforum. 2020. 16(2), artykuł 12, 311-321; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.411
streszczenie nr 12 streszczenie artykuł nr 12 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml