LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (2) 2020

B.Artykuły oryginalne

Norbert Wagener, Bernard Aritua, Tong Zhu
NOWY JEDWABNY SZLAK: MOŻLIWOŚCI GLOBALNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW I WYZWANIA DLA DALSZEGO ROZWOJU
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.403
Ruslan Beysenbaev, Yuri Dus
NARODOWY SYSTEM LOGISTYCZNY ROSJI – GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.395
Dagmar Čámská, Jiří Klečka
ROZWÓJ KOSZTÓW W LOGISTYCE JAKO POCHODNA INDUSTRY 4.0
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.415
Hubert Wojciechowski, Łukasz Hadaś
RANGOWANIE SZANS WE WDRAŻANIU KONCEPCJI OMNICHANNEL
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.381
Burcu Adiguzel Mercangoz, Bahadir Yildirim, Sultan Kuzu Yildirim
METODA OKRESOWA COPRAS-G: ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKA SPRAWNOŚCI LOGISTYCZNEJ (LPI)
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.432
Anna Tatarczak
SYSTEM WSPARCIA DECYZJI W WSPÓŁPRACY LOGISTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ZMODYFIKOWANEJ METODY VIKOR W ROZMYTYM ŚRODOWISKU
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.436
Monika Kosacka-Olejnik
MODEL DOJRZAŁOŚCI LOGISTYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH: STAN OBECNY I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.401
Renata Dobrucka
NANOCZĄSTKI METALI W NANOSENSORACH ZAPEWNIAJĄCYCH JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.390
Natalia Czaja-Jagielska, Anna Praiss, Michał Walenciak, Dajana Zmyślona, Natalia Sankowska
BIODEGRADOWALNE OPAKOWANIA NA BAZIE PLA O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.391
Asif Mahmood, Syed Zeeshan Haider
ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY MARKETINGIEM, REPUTACJĄ FIRMY I POLITYKĄ MARKI: ROLA MEDIACYJNA LOJALNOŚCI MARKI
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 10   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.383
Maciej Ciszewski, Magdalena K. Wyrwicka
SHOPFLOOR MANAGEMENT (SFM) JAKO NARZĘDZIE USPRAWNIAJĄCE STEROWANIE PRODUKCJĄ I WIZUALIZACJĘ WYNIKÓW
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 11   |  Streszczenie streszczenie nr 11  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 11 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.385
Mateusz Pająk, Piotr Cyplik
PLATOONING POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH W KONTEKŚCIE CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZDEFINIOWANYCH W STRATEGIACH UNII EUROPEJSKIEJ
Zeszyt 2/ 2020, artykuł 12   |  Streszczenie streszczenie nr 12  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 12 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2020.411

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml