LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(1), artykuł 6, 75-83; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.378

PODEJMOWANIE DECYZJI BUDūETOWYCH W LOGISTYCE

Jan Vlachý

Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic

Streszczenie:

Wstęp: Decyzje kapitałowe budżetowe w logistyce często wyróżniają się trzema charakterystycznymi cechami. Są one powiązane z aktywami kapitałowymi, takimi ją pojazdy lub sprzęt, które są okresowo zastępowane, z różnymi okresami życia oraz z faktem, że ich działanie podlega operacyjnemu i rynkowemu ryzyku. Warunki zewnętrzne, takie jak uwarunkowania prawne, rozwój technologii, innowacyjność (wszystko wpływające na niepewność działania) są również istotnym czynnikiem wpływającym na postępowanie w obrębie logistyki. W pracy jest zaprezentowany opracowany model ewaluacji, biorący pod uwagę powyżej wymienione charakterystyki oraz ułatwiający rozbudowany proces podejmowania decyzji.

Metody: W celu prawidłowego ujęcia specyfikacji problemu, proponowany model jest oparty na aplikacji metody budżetowania Life Cycle Cost w odniesieniu do odpowiedniej jednostki funkcjonalnej, w połączeniu z symulacją Monte Carlo and analizą wrażliwości istotnych czynników ryzyka.

Wyniki: Zostało opracowane realistyczne studium przypadku, dostarczające niezbędnych danych wejściowych dla proponowanej metody analizy. Dostarczyło to przydatne spójne dane wejściowe dla procesu podejmowania decyzji, włączając w to narzędzia potrzebne do testowania różnych założeń oraz oceny podejmowanego ryzyka.

Wnioski: Prezentowany model i jego rozwiązane dostarcza wyników porównywanych z konwencjonalnymi metodami budżetowania kapitałowego pod względem prawidłowego ujmowania czynników wartościowych dla powszechnie występujących problemów w logistyce. Można go stosować w szeroko pojętej praktyce zarządzania.

Słowa kluczowe: budżetowanie kapitałowe, kosztorys cyklu życia, symulacja Monte Carlo, zarządzanie logistyczne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Vlachý, Jan. "Capital budget decision-making in logistics." Logforum 16.1 (2020): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.378
APA Jan Vlachý (2020). Capital budget decision-making in logistics. Logforum 16 (1), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.378
ISO 690 VLACHý, Jan. Capital budget decision-making in logistics. Logforum, 2020, 16.1: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.378