LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(1), artykuł 2, 15-31; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.375

WPŁYW STRUKTURY WŁASNOŚCI NA EFEKTYWNOŚĆ FIRM NA PRZYKŁADZIE PAKISTANU

Marriam Rao, Ambreen Khursheed, Faisal Mustafa

UCP Business School, Lahore, Pakistan

Streszczenie:

Wstęp: Celem pracy jest określenie wpływu struktury własnościowej firmy na efekty jej działalności w obszarze sektora logistycznego w Pakistanie w przypadku opcji możliwości rozwojowych firmy oraz jej braku. Struktura własnościowa ma istotny wpływ zarówno pozytywny jak i negatywny na efekty działalności firmy.

Metody: W celu uzyskania danych do analizy, wybrano 141 firm pakistańskich, będących obecnych na giełdzie w Karachi. Dane pochodziły z okresu 2008-2018. Kryterium wyboru tych firm była najwyższa rynkowa kapitalizacja. Dane poddano analizie statystycznej za pomocą metody GEE (generalized estimating equation) stosowanej dla problemów endogeniczności i autokorelacji.

Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują możliwości i ich brak dla różnych opcji wzrostu firm jako bardzo ważny czynnik wpływu struktury własnościowej oraz zadłużenia na efekty działalności firmy. W przypadku istnienia możliwości rozwoju dla firmy, wykryto zależność pomiędzy efektami działalności firmy and pozytywną istotną zależność pomiędzy zadłużeniem a efektami działalności firmy. W przypadku braku możliwości rozwoju zaobserwowane negatywną zależność pomiędzy strukturą własnościową a efektywnością firmy jak również negatywną zależność pomiędzy zadłużeniem a efektami działalności firmy.

Wnioski: Dźwignia finansowa ma dodatni wpływ w przypadku istnienia możliwości rozwoju i negatywny w przypadku jego braku. Uzyskane wyniki wskazują, że skupienie władzy w małym gronie właścicieli prowadzi do konwergencji i efektu „okopania się” w połączeniu z nieliniową zależnością od wyników finansowym w przypadku zarówno brak jak i występowania możliwości rozwoju firmy.

Słowa kluczowe: możliwości rozwoju, dźwignia finansowa, struktura własności, wartość firmy, niedoinwestowanie, przeinwestowanie, Pakistan
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Rao, Marriam, et al. "The impact of concentrated leverage and ownership on firm performance: A case in Pakistan." Logforum 16.1 (2020): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.375
APA Marriam Rao, Ambreen Khursheed, Faisal Mustafa (2020). The impact of concentrated leverage and ownership on firm performance: A case in Pakistan. Logforum 16 (1), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.375
ISO 690 RAO, Marriam, KHURSHEED, Ambreen, MUSTAFA, Faisal. The impact of concentrated leverage and ownership on firm performance: A case in Pakistan. Logforum, 2020, 16.1: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.375